Linkovi

10.marta 1862. prvi put štampan papirnati novac u Sjedinjenim Državama - 2004-03-11


10. marta 1862. godine, vlada Sjedinjenih Država je prvi put štampala papirnati novac. Do tada su se koristili zlatnici i srebrnjaci, i vredeli su onoliko koliko su težili. Amerièki Kongres je odluèio da se štampa papiranti novac da bi se pomoglo u nadoknadi velikih troškova Graðanskog rata, koji se u to vreme vodio. Kongres je imao samo još dve moguænosti da prikupi novac za rat. Zavoðenje novog poreza, èije usvajanje bi trajalo predugo, ili pozajmljivanje novca - na koji bi vlada morala da plaæa veliku kamatu. U to vreme, papirnati novac je štampan u apoenima od pet, deset i dvadeset dolara. Vlada je saopštila da se papirnatim novcem mogu plaæati svi dugovi - javni i privatni. Zbog toga što su štampani zelenom bojom, Amerikanci su papirne dolare nazvali zelembaæima.

XS
SM
MD
LG