Linkovi

U Prištini doneti znaèajni zakljuèci - 2004-03-09


Prvi sastanak èlanova radnih grupa za nestala lica protekao je u tolerantnoj atmosferi i okonèan je usvajanjem niza zakljuèaka od velikog znaèaja za dalji rad grupa koje æe u buduæe zajednièkim doprinosima uticati na rasvetljavanje sudbine nestalih, istakao je na pres brifingu medijator današnjeg sastanka Visoki predstavnik MCK Fransoa Smit. Sastanak je bio veoma konstruktivan i nadam se da pitanje nastalih neæe biti ispolitizovano, naglasio je Smit, i precizirao da pitanje nestalih pre svega ima humanitarni karakter.

Zadovoljan sam èinjenicom da su obe strane na današnjem sastanku pokazale interesovanje za rešavanje ovog jako osetljivog pitanja istakao je Smit i dodao da je prihvaæen predlog da naredni sastanak na istu temu bude održan u Beogradu krajem Aprila.On je ukazao da delegacije raspolažu razlièitim spiskovima i podacima o nestalim licima medju Srbima Albancima i ostalim zajednicama dodajuæi da podacima raspolaze i medjunarodni crveni krst.

Prema Smitovim reèima evidencija Crvenog Krsta ukazuje na podatak da je od Januara 1998. do kraja 2000. godine na Kosovu nestalo 3272 osobe iz razlièitih etnickih zajednica. Specifièna problematika pitanja nestalih zahteva i neiznošenje odreðenih podataka u javnost u cilju zaštite porodica nestalih lica.

Šef UNMIK-a Hari Holkeri pozdravio je danas sastanak dveju grupa i najavio punu podršku Misije nastavku dijaloga zvaniènog Beograda i kosovskih institucija. Holkeri je precizirao da podatak od 3365 nestalih osoba meðu kojima je prema UNMIK-ovim podacima 18 odsto nestalih Srba zahteva ozbiljan i pun angažman obeju strana kako bi se to osetljivo i važno pitanje rešilo, a sudbine nestalih rasvetlile.

XS
SM
MD
LG