Linkovi

Medjunarodna agencija za nuklearnu energiju o nuklearnim ambicijama Irana - 2004-03-08


Direktor Medjunarodne agencije za atomsku energiju izjavio je juèe da je ozbiljno zabrinut zbog propusta Irana da pruži sve detalje o svom nuklearnom programu i dodao da preostala pitanja moraju biti uskoro rešena. Saradnica Glasa Amerike Melani Sali javila se iz Beèa:

Direktor Medjunarodne agencije za atomsku energiju, Mohamed El Baradei, rekao je odboru guvernera te agencije iz 35 zemalja da je Iran prikrivao svoje istraživaèke aktivnosti na nuklearnom planu, ukljuèujuæi rad na planovima za konstrukciju savremenih centrifuga koje bi mogle biti upotrebljene za proizvodnju nuklearnog oružja. Iran je pružio Medjunarodnoj agenciji za atomsku energiju deklaraciju o svojim nuklearnim aktivnostima prošlog oktobra, tvrdeæi da je potpuna. Medjutim, inspektori koji rade u Iranu od tada su pronašli skrivenu nukleranu tehnologiju na vojnim lokacijama. Sjedinjene Države tvrde da to ukazuje da iranski program nije mirnodopski, kako to Teheran tvrdi. Iranski izaslanik u Ujedinjenim nacijama u Beèu, Piruz Hoseini, rekao je juèe novinarima da je postojalo nerazumevanje povodom toga kakve je informacije Medjunarodna agencija za atomsku energiju oèekivala: ”Ovo je pitanje razlika u stavu ili razlièitih pravnih gledišta izmedju naših tehnièara i Medjunarodne agencije. Inspektori su smatrali da smo mi morali sve da prijavimo, iz obaveze u skladu sa sporazumom o bezbednosti.“

Hoseini je dodao da Iran u potpunosti saradjuje sa Medjunarodnom agencijom za atomsku energiju. Medjutim, direktor te agencije, Mohamed El Baradei, izjavio je kako je od vitalne važnosti da Iran u predstojeæim mesecima obezbedi kompletni iskaz o svim svojim nuklearnim aktivnostima. On je opisao nedavne propuste kao korak unazad za politiku transparentnosti, koju je proglasio Teheran. Medjunarodna agencija za atomsku energiju još uvek istražuje iranski izveštaj o tome kako se konataminacija visoko obogaæenim uranijumom našla na mestu koje je Iran pokušao da oèisti pre no što su inspektori dobili odobrenje za pristup tom objektu. Odbor Medjunarodne agencije za atomsku energiju æe, prema oèekivanjima, usvojiti oštru rezoluciju o Iranu kasnije ove nedelje. Takodje juèe, gospodin El Baradei je hvalio saradnju Libije sa Medjunarodnom agencijom za atomsku energiju, koja je obuhvatila informacije o globalnom crnom tržištu nuklearne tehnologije. Libija æe sutra potpisati kako je reèeno, ”dodatni protokol“, kojim æe inspektorima Medjunarodne agencije biti omoguæen slobodniji pristup nuklearnim objektima. Medjutim, gospodin El Baradei je takodje ponovio svoje tvrdnje da su i Iran i Libija godinama kršile medjunarodne sporazume o bezbednosti. On je istakao da obe zemlje sada moraju da pruže potpune izveštaje.

XS
SM
MD
LG