Linkovi

Visok procenat side kod žena - 2004-03-08


Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je sida jedan od vodeæih uzroka smrti meðu ženama širom sveta. Istraživanja pokazuju da je broj žena zaraženih virusom HIV, koji uzrokuje sidu, bar èetiri puta veæi od broja muškaraca. Ujedinjene nacije su procenile da se u jugo - istoènoj Aziji, meðu svim odraslima zaraženim HIV-om, nalazi 30 odsto žena. U Evropi i Sjedinjenim Državama, 20 odsto zaraženih su žene. No, u sub - saharskoj Africi, žene obuhvataju više od polovine zaraženih odraslih lica. Direktorka UNICEFA, Kerol Belami, rekla ja da vlade moraju da posvete veæu pažnju visokom procentu žena zaraženih virusom HIV:

” Danas, širom sveta, zaraza HIV-om mnogo više pogaða žene nego muškrace. Smatram da je to najveæi problem povezan sa zdravljem žena. Naroèito moramo da posvetimo pažnju devojèicama i devojkama. “

Kerol Belami iznosi da devojke koje su udaju u nekim afrièkim zemljama dobijaju virus od muževa, koji su èesto mnogo stariji, i veæ zaraženi stupaju u brak.

U Keniji, doktorka Doroti Mbori - Ngaèa, ukazuje da je oko 60 odsto žena zaraženo HIV-om, od kojih su mnoge udate. ... Kako je rekla, u razvijenim zemljama bi trebalo obuèavati mlade žene kako da se same izdržavaju, da ne bi morale da se udaju mlade kako bi izašle iz siromaštva. Dodala je da u Keniji trenutno ima milion siroèadi, èiji su roditelji preminuli od side.

U Atlanti, direktorka Centara za borbu protiv zaraznih bolesti, Džuli Gerbirding, navela je da mnoge žene nisu ni svesne da su zaražene HIV-om, zbog èega bi trebalo poboljšati obrazovanje o toj bolesti. Dodala je da žene takoðe èešæe pate od oboljenja koja uzrokuju paraziti u zagaðenoj vodi. Karol Belami iznosi :

” Uverena sam da je obrazovanje za sada najpristupaènija vakcina za leèenje ili suoèavanje sa skoro svakom bolešæu na svetu, i to opšte obrazovanje, a ne obrazovanje o pojedinaènim bolestima. Ako treba ulagati u nešto, onda treba ulagati u osnovno i kvalitetno obrazovanje devojèica. “

Kerol Belami dodaje da vlade moraju da obezbede bolju zdravstvenu zaštitu ženama i dovoljne kolièine lekova za borbu protiv bolesti od kojih najèešæe oboljevaju žene.

XS
SM
MD
LG