Linkovi

Skoro dve tone materijala za jedan PC - 2004-03-08


Prema upravo objavljenim rezultatima jednog istraživanja koje su sprovele Ujedinjene nacije, za proizvodnju jednog jedinog liènog raèunara i monitora potrebno je oko 1800 kilograma sirovina, odnosno koliko teži jedan osrednji automobil. Kako se kaže u tom izveštaju, za proizvodnju obiènog, stonog PC-ja i monitora sa katodnom cevi, sa ekranom od 43 santimetra, potrebno je najmanje 240 kilograma fosilnog goriva, 22 kilograma hemikalija i 1500 kilograma vode. Ujedinjene nacije kažu da bi najbolji naèin za smanjenje štete koju proizvodnja kompjutera nanosi prirodi, bilo produživanje njihovog veka trajanja. Drugim reèima, vlasnici kompjutera trebalo bi da svaki put dobro razmisle, da li im zaista treba nov kompjuter ili bi se isti rezultat postigao ugradjivanjem savremenijih komponenti. S druge strane, stalni napredak u tehnologiji i pritisak koji proizvodjaèi vrše na potrošaèe putem agresivnih reklama, navode ljude da relativno èesto odbacuju stare i kupuju nove kompjutere. Sreæom, ima i ohrabrujuæih znakova. U poslovnom svetu, u kome se lièni raèunari najviše koriste, firme koje prodaju i održavaju mašine, sada sve èešæe nude reciklažu starijih modela umesto bacanja na otpad. I privatni vlasnici kompjutera sve èešæe ih prodaju ili ustupaju dobrotvornim organizacijama. Na taj naèin, siromašna društva u svetu dolaze do kompjutera koji mogu da služe još niz godina. (Ðorðe Putiæ)

XS
SM
MD
LG