Linkovi

Saradnja nove Vlade Srbije sa Haškim tribunalom i dalje zaokuplja pažnju javnosti. - 2004-03-05


Novi ministar policije Dragan Joèiæ izjavio je da to razrešenje nema nikakve veze sa izruèenjem Hagu. Juèe je na dnevnom redu Vlade bila zamena svih zamenika ministara i pomoænika ministra policije, to je redovna promena i to razrešenje ne treba dovoditi u vezu sa onim što se zove Hag, rekao je ministar Joèiæ.

Potpredsednik Demokratske stranke Bojan Pajtiæ izjavio je da saradnja sa Haškim tribunalom predstavlja politièko, a ne pravno pitanje i da od nje zavisi buduænost Srbije. Saradnja sa tim sudom je nametnuta obaveza bez koje nema pomoæi Sjedinjenih Amerièkih Država i nema podrške Svetske banke i Meðunarodnog monetarnog fonda, rekao je Pajtiæ. Radi se o 700 miliona dolara kredita koje je trebala da dobije Srbija u naredne tri godine, od èega su polovina beskamatni krediti i radi se o otpisu 15 odsto dugova u pariskom klubu i na sve to Srbija ne može raèunati ukoliko ne bude saradnje sa Haškim tribunalom, rekao je Pajtiæ, napominjuæi da je to cena koju Srbija treba da plati za ucene i podršku Vladi koju traži Socijalistièka partija Slobodana Miloševiæa.

Portparol G17 plus Ksenija Milivojeviæ izjavila je da je saradnja sa Haškim tribunalom jedna od obaveza Srbije pa zbog toga ne treba kategorièno navoditi da æe se odbiti zahtevi za izruèenje optuženih za ratne zloèine. Nesporno je da mi moramo saraðivati, a ostaje nada da aktuelna vlast dogovorom može pronaæi put da se zaustave optužbe po komandnoj odgovornosti, rekla je Milivojeviæeva.

A nevladina organizacija "Žene u crnom" najavila je da æe povodom Meðunarodnog dana žena - 8. marta u ime 70 organizacija civilnog društva, od parlamenta Srbije i državne zajednice biti zatraženo da se Haškom tribunalu izruèe svi osumnjièeni za ratne zloèine i da im se ne pruža finansijska pomoæ za odbranu.

XS
SM
MD
LG