Linkovi

Crna Gora ne želi da se meša u ostavku Miæunoviæa - 2004-03-05


Potpredsjednik SDP Borislav Banoviæ tvrdi da predstavnici crnogorske vladajuæe koalicije nisu uoèi sjutrašnje sjednice imali nikakve kontakte sa politièkim strankama iz Srbije:

‘’Sjednica æe, pretpostavljam, poèeti verifikiacijom njihovog mjandata, a o svemu drugom teško je prognozirati šta æe se dešavati’’.

Banoviæ je istakao da ne zna kada æe poèeti razgovori sa partnerima iz Srbije o novom rasporedu snaga u organima državne zajednice:

‘’Do sada nije bilo nikakvih zvaniènih najava od strane Srbije osim povodom mjesta predsjednika parlamenta. Pretpostavljam da æe ta nova veæina željeti da postavi predstavnike ter veæine, a na koji naèin æe se to odvijati, teško je reæi’’.

Za to vrijeme, u intervjuu TV CG predsjednik SCG Svetozar Maroviæ najavio je da æe se Srbija i Crna Gora narednih dana dogovoriti u vezi sa podjelom resora u Savjetu ministara. Prema njegovim rijeèima, Crna Gora æe insistirati na poštovanju Povelje, prema kojoj ministarstva odbrane i inostranih poslova ne mogu pripasti jednoj èlanici Zajednice.

Maroviæ je ocijenio nerealnim da se Srbija i Crna Gora dogovore o razdruživanju po èeško-slovaèkom modelu.

On je naglasio da treba imati u vidu moguænost referenduma u Crnoj Gori, koji dosta ljudi patološki dožiljava, "frustrirajuæe dramatièno".

No, portparol Maroviæeve DPS Predrag Sekuliæ izjavio je da æe se Srbija I Crna Gora vjerovatno raziæi I prije 2005. godine po èeško-slovaèkom modelu, dok je predsjednik parlamenta Ranko Krivokapiæ saopštio da æe referendum o nezavisnosti najverovatnije biti raspisan veæ 14. marta naredne godine.

XS
SM
MD
LG