Linkovi

Mihail Fradkov premijer Rusije - 2004-03-05


Donji dom ruskog parlamenta, Duma, prihvatio je nominaciju Mihaila Fradkova za mesto premijera. Nekadašnji naèelnik finansijske policije i bivši ministar trgovine sada može da se posveti formiranju nove vlade. Iz Moske, za Glas Amerike, izveštava Lisa Mek Aadams.

Poslanicima je bila potrebna rasprava koja je trajala nešto više od pola sata, pre nego što su sa 352 glasa ZA i 58 PROTIV, usvojili predloženog mandatara. Obraæajuæi se poslanicima, uoèi glasanja, Fradkov je ukazao da planira smanjenje vlade, tako što æe umanjiti broj ministarstava. On je naglasio da æe na taj naèin rukovodioci moæi bolje da planiraju na duži rok. Na položaju ministra, Mihail Fradkov biæe odgovoran za uoblièavanje ekonomske politike, ali on još uvek nije iskazao svoje stavove, osim što je ponavljao stavove predsednika Putina, u kojima se traže mnogo obimnije ekonomske reforme. Uprkos tome, jedan broj analitièara pozdravio je njegov dolazak na položaj premijera, zbog najave da æe za svog zamenika imenovati vodeæeg ekonomskog struènjaka. Imena drugih èlanova kabineta oèekuju se iduæe nedelje.

XS
SM
MD
LG