Linkovi

Izveštaj o ljudskim pravima - 2004-03-03


U upravo objavljenom izveštaju Stejt departmenta o ljudskim pravima, kako je rekao amerièki državni sekretar Kolin Pauel, pažnja je usredsreðena i na kršenja, ali i na poboljšanje ljudskih prava širom sveta.

“Nadamo se da æe se time pomoæi hrabrim muškarcima i ženama u svetu koji se zalažu za ljudska prava i demokratske slobode u svojim zemljama“.

Prošla godina je donela odreðen napredak u domenu poštovanja ljudskih prava -- i nadu da æe doæi do daljeg progresa. U Avganistanu, Veliki savet plemenskih starešina, Loja ðirga, usvojio je ustav kojim se priznaju fundamentalne slobode, ukljuèujuæi prova žena. U Iraku, medjunarodna koalicija je ukinula tiraniju Sadama Huseina. Iraèani sada uživaju pravo govora, okupljanja, veroispovesti i mnoga druga prava. A pojedini, meðu kojima je i Ibrahim Džaber Hasan, uèitelj u Nasiriji, veæ su imali priliku da glasaju na lokalnim izborima. “To je naša prva proba demokratije”, rekao je Hasan, koji sa nestrpljenjem oèekuje konaène opšte izbore. Drugde, situacija obeæava daleko manje, a u nekim sluèajevima je i sumorna. Komunistièka Severna Koreja ima jedan od najnehumanijih režima na svetu, u kojem nema osnovnih sloboda i u kojem se održava obiman sistem zatvorenièkih logora. Veoma slaba zaštita ljudskih prava u Burmi se tokom prošle godine pogoršala. U Kubi, komunistièki režim Fidela Kastra je pohapsio niz miroljubivih disidenata. Vlada Zimbabvea nastavlja ugnjetavanje da bi se održala na vlasti. I u Kini je pogoršano stanje osnovnih ljudskih prava. Time je obuhvaæeno hapšenje pristalica demokratije, radnika koji protestuju, advokata koji brane disidente i pojedinaca koji koriste internet da bi slobodno izrazili svoje stavove. U Iranu i Turkmenistanu, kao i u još nekim zemljama, stanje ljudskih prava je oduvek nezadovoljavajuæe. Da bi se to promenilo, SAD širom sveta podržavaju programe jaèanja vladavine zakona i unapreðenja nezavisnih medija, verske slobode i prava manjina i žena. Cilj Sjedinjenih Država, kako je rekao predsednik Buš, “jeste demokratski mir, mir utemeljen na dostojanstvu i pravu svakog muškarca i žene”.

XS
SM
MD
LG