Linkovi

Program protiv širenja AIDS-a - 2004-03-03


SAD su objavile petogodišnji program u iznosu od 15 milijardi dolara za borbu protiv širenja side u svetu i leèenje obolelih. Više od 40 miliona ljudi u svetu je zaraženo virusom HIV koji izaziva sidu. Procenjuje se da svakog dana u svetu oko osam hiljada ljudi umre od side. Devet milijardi dolara novog amerièkog fonda, biæe korišæeno za finansiranje novih programa u više od desetak zemalja podsaharske Afrike, ukljuèujuæi Bocvanu, Etiopiju, Obalu Slonovaèe, Keniju, Mozambik, Namibiju, Nigeriju, Ruandu, Južnoafrièku Republiku, Tanzaniju, Ugandu i Zambiju i Gijanu i Haiti u Karipskom regionu. Pet milijardi dolara æe se izdvojiti za programe protiv virusa HIV i side u otprilike stotinu zemalja. Još milijarda æe se obezbediti za Globalni fond za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije. Amerièki koordinator za sidu, Rendal Tobias, izjavio je da plan odražava “najbolja sadašnja saznanja o onome što treba uèinitii onome što je moguæe uraditi”.

“Ova sredstva æe se upotrebiti za širenje programa obezbeðivanja vakcina, programa prevencije, ukljuèujuæi i programe za omladinu i, takoðe, programe bezbedne medicinske prakse i programe staranja o siroèadi i nezaštiæene dece”.

Amerièka inicijativa æe podstaæi vlade da ojaèaju svoju nacionalnu politiku borbe protiv side i posledica te bolesti. SAD, rekao je ambasador Tobijas, treba tesno da saradjuju sa UN, drugim vladama i privatnim organizacijama.

“Nema sumnje da je ovo jedan od najveæih izazova našeg vremena i da æe biti potrebna stalna i usaglašena predanost svih nas koji saradjujemo, ukoliko želimo da kontrolišemo i pobedimo tu bolest. Granice onoga šta možemo da postignemo u iskorenjivanju side i njenih posledica su definisane, rekao bih, granicama naših kolektivnih predstava o moralu”.

Amerièki funkcioneri ukazuju da ovaj novi plan predstavlja ”najsmeliju medjunarodnu zdravstvenu inicijativu koju je neka zemlja ikada preduzela”. Uspeh te inicijative æe biti meren spasenim životima, oèuvanim porodicama i uticajem na usporavanje širenja side.

XS
SM
MD
LG