Linkovi

Smrt teroriste - 2004-03-03


Abu Muhamed Hamza je bio struènjak za eksploziv koji je radio za teroristu Abua Musaba Zarkavija, povezanog sa al - Kaidom. Hamza je sada ubijen. Koalicioni vojnici su po kuæama delili plakate. Kada su zalupali na vrata jedne kuæe, neko je iznutra poèeo da puca. Vojnici su takoðe pripucali i - Hamza je ubijen. Vojnici su u kuæi pronašli prsluk za bombaša-samoubicu opremljen plastiènim eksplozivom, metalnim kuglicama, upaljaèima, detonatorima i ruènom granatom. Vojnici su pronašli i kofere sa žicama, baterijama i drugim delovima koji se koriste za pravljenje bombi. Zamenik komandanta koalicionih operacija, general Mark Kimit, izjavio je da je u blizini pronaðen još neki materijal povezan sa terorizmom.

“Pored kuæe su pronaðena burad sa natrijumnitratom, neki sanduci sa natpisom na ruskoj æirilici, džakovi sa natrijumnitratom i još neki materijal. Naši struènjaci za eksploziv su uzeli uzorke i sada ih ispituju”, rekao je general Kimit, dodavši da su istovremeno zarobljena tri Iraèanina osumnjièena za terorizam.

“Koalicija nastavlja da sprovodi precizne ofanzivne operacije da bi ubila ili zarobila protivnike koalicije i neprijatelje iraèkog naroda. Cilj tih operacija je i prikupljanje obaveštajnih podataka za buduæe akcije i uveravanje naroda Iraka u našu rešenost da uspostavimo bezbednost i sigurnost”.

Kolicionim snagama u Habaniji i drugde pomaže iraèka policija. ”Kraj prethodnog režima je izazvao raspad svih institucija”, rekao je portparol iraèke policije, Rahman Mušaver, amerièkom listu “Krišèen sajens monitor”. Policija otada nosi veliko breme odgovornosti da zaštiti narod u svojoj zemlji.

XS
SM
MD
LG