Linkovi

Iraèani se suprotstavljaju nastojanjima na stvaranju razdora - 2004-03-03


Još uvek uzdrmani bombaškim napadima, preživeli juèerašnjeg nasilja u bagdadskom šiitiskom svetilištu insistiraju da neæe doæi do gradjanskih nereda. Mi smo svi Iraèani, rekao je on, i volimo svoju zemlju. To æe nas ujediniti. Tome se nadaju sunski, šiitski i kurdski lideri. Nekoliko sati posle eksplozije, oni su se okupili i apelovali na mir. Šiitski èlan Vladajuæeg saveta, Abdel Aziz Hakim, izjavio je da teroristi nastoje da osujete nastojanja da se osnuje demokratska struktura u toj zemlji.

“Ti napadi su delo neprijatelja iraèkog naroda, koji ne žele da vide stabilan Irak.” Amerièki i iraèki funkcioneri kažu da strani militanti -- najverovatnije teroristi Al Kaide-- nastoje da izazovu gradjanski rat da bi onemoguèili, kako kaže glavni amerièki administrator u Iraku, Paul Bremer, marš te zemlje ka demokratiji. Profesor Wamid Nadhmi sa unvierziteta u Bagdadu kaže da je istorija Iraka nasilna, ali da nema tradicije gradjanskog rata.

“ Nikada nismo imali gradjanski rat izmedju frakcija iste vere ili razlièitih vera ali smo imali velike podele medju politièkim strankama. Ne porièem postojanje nasilnih politièkih tradicija u ovoj zemlji, ali mi nikada nismo imali nasilne sukobe izmedju Šia i Suna. ”

Ipak, mnogi šiitski Iraèani ukazuju na proganjanje pod Sadamom Huseinom, koji je upravljao tom zemljom gvozdenom rukom više od tri decenije. Šiiti u Iraku žele da obezbede da su njihova verska prava zaštièena u buduæim vladama, što se predvidja garancijama privremenog ustava o verskoj slobodi za sve Iraèane. Namidh je rekao da se juèeršnjim napadima podstiæe odbojnost Iraèana , koji smatraju da ih koalicione snage ne štite ili im ne dozvoljavaju da se zaštite. Veæina Iraèana smatraju bezbednost svojim glavnim prioritetom, u svetlu sve veæeg broja zrtava u danima posleratnog Iraka. Profesor Namidh, kao i mnogi drugi Iraèani, kaže da je bila greška što je amerièka koalicija potpuno rasformirala iraèku armiju iz straha da æe u njoj ostati lojalni oficiri Sadama Huseinu. Šiitski èlan Vladajuæeg saveta Movafik al Rubai izjavio je da je došlo vreme da Iraèani preuzmu vlast u svoje ruke.

”Mi oduvek insistiramo da je najbolje rešenje za same Iraèane da preuzmu bezbednosni sektor. Mi smo angažovani na tome i mislimo da to možemo postiæi do kraja juna ove godine. ”

Nekoliko sati posle juèerašnje tragedije, Vladajuæi savet je saopštio da æe se održati period žaljenja i odložio potpisivanje privremenog ustava. Medjutim, sunski, šiitski i kurdski lideri insistiraju da ih nasilje neæe spreæiti da ispoštuju krajnji rok u junu za prenos ovlašæenja Iraèanima. U mejduvrmenu, amerièki i iraèki funkcioneri oèekuju novo nasilje dok se približava krajnji rok.

XS
SM
MD
LG