Linkovi

Veteran Keri, koji se protivio ratu - 2004-03-03


Nekoliko hiljada amerièkih veterana iz Vijetnamskog rata okupilo se 1971. godine u Vašingtonu radi protesta protiv tog rata. 27-godišnji bivši poruènik amerièke ratne mornarice, Džon Keri, bio je u centru pažnje kao lider i predstavnik vijetnamskih veterana koji se protive ratu. 33 godine kasnije, mnogi vijetnamski veterani okupljaju se oko Kerijeve predsednièke kampanje, ponosni što jedan od njih nastoji da stekne najviši politièki položaj u zemlji. Meðutim, drugi vijetnamski veterani, ogorèeni u vezi sa ulogom Kerija u antiratnim aktivnostima, protive se njegovoj predsednièkoj kampanji. Na internet sajtu - Vijetnamski veterani protiv Džona Kerija - ukazuje se da je amerièki senator i predsednièki kandidat radikalni antiratni lider, poput hipija. Pilot helikoptera u Vijetnamu, Teri Garlok, gnevan je u vezi sa Kerijevim položajem lidera organizacije, koja optužuje amerièke vojnike za zloèine u Vijetnamu.

“Veliki broj dobrih i poštenih ljudi protivio se ratu i protestovao iz naèelnih, moralnih principa. Meðutim, morate se zapitati kako sam se ja ponašao u tom protestu? Keri je otišao suviše daleko ulevo, zajedno sa glumicom Džejn Fondom, i na taj naèin pomagao i tešio neprijatelja koji je ubijao amerièke sinove. To je moj problem sa njim, “ rekao je Garlok.

To nije istina, kažu Kerijevi drugovi iz Pokreta protiv Vijetnamskog rata. Džo Bangert iznosi da bi bez njihove opozicije, rat trajao duže i bilo bi više mrtvih vojnika, sa imenima uklesanim u vašingtonski spomenik palim amerièkim vojnicima u Vijetnamu.

“ Nastojanje da se skrati rat nije bila loša ili izdajnièka ideja. Ustvari, svako ko poseti spomenik vijetnamskim veteranima i pogleda uklesana imena u mermeru, može da bude zahvalan vijetnamskim veteranima-protivnicima rata što broj poginulih nije još veæi, ” smatra Bangert.

Organizacija Vijetnamski antiratni veterani osnovana je 1967. godine. Keri se vratio iz Vijetnama dve godine kasnije. Organizacija je 1970. godine održala javnu raspravu u Detroitu, o navodnim ratnim zloèinima u Vijetnamu. Pošto tome nije dat veliki publicitet, èega se organizacija pribojavala, aprila 1971. godine organizovala je marš veterana u Vašingtonu, nazvan ” Djui Kanjon 3. “ Keri je u to vreme davao iskaz pred jednim senatskim odborom i izneo u glavnim crtama svedoèenja antiratnih veterana u Detroitu.

“Tada su dali izjave da su lièno silovali, sekli uši i glave, muèili strujom, sekli udove, dizali u vazduh ljude, nasumice pucali na civile, razarali sela, slièno onome što je èinio Džingis Kan, i uništavali Južni Vijetnam, ” rekao je Keri.

To svedoèenje je duboko povredilo neke vijetnamske veterane, kao što je bivši pripadnik Specijalnih snaga, Ted Sampli, koji je uspostavio veb sajt protiv Kerija.

“ Pre svega to nije istina. Pune dve godine provedene u Vijetnamu, nikada nisam video tako nešto. To nije bila amerièka politika. Znam da takvo ponašanje nije bilo dozvoljeno dok sam bio u Vijetnamu. Takvo svedoèenje je veoma uvredljivo i više nego išta drugo išlo je u prilog Hanoju, “ smatra Sampli.

Meðutim, bivši organizator Vijetnamskih antiratnih veterana, Ken Kembl, koji je bio marinac u Vijetnamu, a sada je profesor politièkih nauka, ukazuje da nisu u pravu oni koji demantuju da je bilo ratnih zloèina u Vijetnamu. Rekao je da su veterani koji su protiv Kerija gnevni zbog gubitka rata u Vijetnamu i žele da nekoga za to okrive.

“ To je deo pouka o zakulisnim aktivnostima iz vijetnamske škole. Mislim da ih pitanje ratnih zloèina stvarno uznemirava, ” ukazuje Kembl.

Antiratni veterani su 1971. godine odluèili da se okupe u centru Vašingtona, da bi lobirali kod svojih kongresmena, i da bi sveèano vratili ratno ordenje. Protest je obavljen na miran naèin, èak i kada je zakonitim putem administrcija pokušala da izbaci veterane iz centra. Kasnije, te iste godine, Keri je napustio tu organizaciju i poèeo politièku karijeru koja je dostigla zenit nastojanjem da postane prvi vijetnamski veteran predsednik SAD.

XS
SM
MD
LG