Linkovi

SCG u kategoriji država u kojima je situacija zabrinjavajuæa - 2004-03-02


U Srbiji i Crnoj Gori koja se nalazi na raskršæu Evrope i balkanskom putu droge i dalje se odvija trgovina drogom, ljudima, oružjem i piratskom robom kao i pranje novca i druge kriminalne aktivnosti, ocjenjeno je u izveštaju Državnog sekretarijata, koji je predstavio pomoænik Kolina Pauela Robert Èarls /Robert Charles/ i koji je integralno objavljen na veb sajtu amerièke vlade.

Objavljeno je da i pored primjene zakona koji su znaèajno umanjili obim prokrijumèarene i piratske robe, u SCG još postoji crno tržiste. Prihod od prodaje narkotika uglavnom se ne koristi za podržavanje tog crnog tržišta veæ se taj novac "pere" na tržištu nekretnina, što je jedan od najpopularnijih naèina za legalizaciju kriminalnog profita. Drugi uvriježeni metod "pranja novca" je putem uvozno-izvoznih kompanija koje izdaju fiktivne fakture.

Vlada u Beogradu tvrdi da veæina kriminalnih aktivnosti povezanih s "pranjem novca" od narkotika potièe od kosovske narko-mafije, a srpski zvaniènici procenjuju da je gotovo polovinu ukupnih finansijskih transakcija u SCG moguæe na neki naèin povezati s "pranjem novca", navodi se u izvještaju, u kojem se iznosi procjena da su Slobodan Miloševiæ i njegovi saradnici “oprali” èak milijardu dolara.

Pominje se i tužba Evropske Unije protiv amerièke duvanske kompanije "RJ Rejnolds", u kojoj se navodi da je premijer Crne Gore Milo Djukanoviæ svjesno uèestvovao i profitirao u toj šemi krijumèarenja i pranja novca.

Objavljeno je i da srpske pravosudne valsti vode istragu protiv dva bivša visoka službenika vlade zbog sumnje da su "prali novac". Stejt Dipartment poziva novu vladu Srbije da što prije usvoji zakon o sprijeèavanju pranja novca, kao i da još nema zakona koji bi onemoguæio finansiranje terorizma u skladu sa meðunardonim konvencijama.

U izvještaju se pozitivno ocjenjuju reforme u crnogorskom bankarskom i finansijskom sektoru uz konstataciju da su usvojeni zakoni o spreèavanju pranja novca, suumnjivih transakcija i da u crnogorskom bankarskom sistemu nije otkriveno finansiranje terorizma.

Stejt department takodje navodi da je na Kosovu pravna situacija komplikovana zbog medjunarodne administracije, i da nijedan od postojeæih zakona ne sadrži jasnu zabranu "pranja novca".

XS
SM
MD
LG