Linkovi

Nov udarac Toniju Bleru - 2004-03-02


Britanska glavna opoziciona partija se povukla iz nove istrage predratnih obaveštajnih izveštaja o navodnom iraèkom oružju za masovno uništavanje, zadavši time veliki udarac premijeru Toniju Bleru. Iz Londona se javlja dopisnik Glasa Amerike Tom Rivers.

Povlaèenje Konzervativne stranke iz panela koji je trebalo da sprovede istragu, znaèi da æe u njemu biti samo èlanovi Blerove vladajuæe Laburistièke partije. Liberalne demokrate, treæa po velièini politièka stranka u Britaniji, odbili su uèešæe od samog poèetka. Lider konzervativaca, Majkl Hauard, sastao se sa premijerom prošlog meseca. Hauard je tada rekao da je zadovoljan što æe istraga, koju je predvodio Robin Batler, razmotriti sve obaveštajne materijale i procene obaveštajnih struènjaka. Batler je tada takoðe rekao da bi panel trebalo da istraži kako je vlada koristila obaveštajni materijal. Meðutim, lider konzervativaca sada ukazuje da se predomislio posle prošlonedeljnog saopštenja da æe se panel usredsrediti iskljuèivo na sisteme i strukture, a ne na akcije pojedinaca.

“Sada je postalo jasno da lord Batler tumaèi te termine veoma usko, na naèin koji mislim da uopšte nema opravdanje i to je razlog zbog èega uskraæujem svoju podršku”.

Najnovija ispitivanja javnog mnjenja ukazuju da britanska javnost hoæe da zna zbog èega je Britanija stupila u rat sa Irakom. Hauard smatra da istraga neæe dati odgovor na to pitanje. Uprkos zahtevima istaknutih politièara, meðu kojima i bivšeg britanskog premijera Džona Mejdžora, vlada premijera Blera je odbila da razmatra moguænost obelodanjivanja pravnog tumaèenja državnog tužioca - o legalnosti stupanja u rat. Britanski ministar inostranih poslova Džek Stro, izjavio je da je sažeti sadržaj tog pravnog tumaèenja veæ obelodanjen i da bi objavljivanje tog dokumenta u celini bilo protivno principima tajnosti naèina na koji vlada donosi odluke.

“To je sve izneo državni tužilac u saopštenju koje je podneo Domu lordova. I dodatno, to je objašnjeno u pismu dugaèkom pet stranica koje sam u to vreme uputio predsedniku Odbora za odnose sa inostranstvom, koje vam preporuèujem da pogledate.”

U meðuvremenu, sve su glasniji pozivi za pokretanje još jedne istrage politièkih aspekata naèina na koje su korišæeni materijali koje je prikupila britanska obaveštajna služba.

XS
SM
MD
LG