Linkovi

Popularnost Džona Kerija - u Francuskoj - 2004-03-02


U San Briaku osnovanom u šesnaestom veku u francuskoj priobalnoj pokrajini Bretanji, ne održavaju se predizborni zborovi, niti drže predizborni govori. Malobrojne parole na kojima piše “Keri za predsednika” nalaze se u gradskoj veænici. No u ovom seocetu kroz koji prolazi put sa gusto poreðanim kamenim kuæama i jabuènjacima, žitelji poput 29-godišnje Stefani Lagon tiho navijaju za Kerija, favorita Demokratske stranke:

Stefani, kaže da joj se ne sviða politika predsednika Buša i kao mnogi Francuzi protivi se ratu u Iraku. Iako sada èuje da je senator Keri takoðe glasao za rat, Stefani kaže da on izgleda vrlo prijatnim èovekom. A pored toga, Keri ima svoju francusku vezu i to sa San Briakom, seocetom sa svega 2,000 žitelja. Keri je u detinjstvu provodio leto u San Briaku, a u bliskom je srodstvu sa 58-godišnjim gradonaèelnikom Bris Lalondom. Nije nikakvo èudo što Lalond navija za Kerija. No, kako su amerièko-francuski odnosi tek poèeli da se odmrzavaju, Lalond ne želi da preteruje sa francuskom vezom Džona Kerija. On kaže da kada se njih dvojica sastanu, obièno u Parizu ili Vašingtonu, ne razgovaraju politici. Iako žitelji San Briaka ne pamte mnogo o deèaku koji je provodio leto u njihovom selu, mnogi se dobro seæaju Kerijevog dede i bake, Džemsa Granta Forbsa i Margaret Vintrop Forbs. Džems Forbs je bio uspešan meðunarodni bankar i pravnik, a roðen je u Šangaju. Baka Margaret je poreklom iz porodice prvog guvernera amerièke države Masaèuzets. Rodila je 11-oro dece koji sada žive po raznim zemljama Evrope i Severne Amerike. Džon Keri skoro dvadeset godina nije posetio San Briak. No, za njega navija veæina ako ne i svi žitelji tog sela. Ukoliko pobedi na novembarskim predsednièkim izborima, sve æe manje biti reèi o Kerijevoj francuskoj vezi, a sve više o amerièkoj vezi San Briaka.

XS
SM
MD
LG