Linkovi

Nove kritike na raèun  Džordža Buša - 2004-02-29


Èetvorica preostalih aspiranata za predsednièku nominaciju Demokratske stranke u današnjoj predizbornoj debati iznosili su meðusobne kritike, ali su najžešæe žaoke bile upuæene na raèun predsednika Džordža Buša. Bila je to poslednja debata pred super-utorkom kada æe u 10 saveznih država demokrate da održe svoje primarne predsednièke izbore.

Meðu temama o kojima se debatovalo u Njujorku bili su Haiti, Irak i amerièka spoljnotrgovinska politika. Povodom Haitija, demokratski favorit senator Džon Keri je izjavio da bi reagovao na žarište pre nego što su dogaðaji izmakli kontroli. Kerijev najveæi suparnik, senator Džon Edvards je ukazao da su Haiti mogli da budu primer amerièkog delovanja u svetu, prevashodno u cilju spreèavanja izbijanja kriza:

“Jedan od najtežih problema sa ovom administracijom je što ona zagovara doktrinu predupreðivanja, a kako bi bilo da se založimo za doktrinu spreèavanja prema kojoj bi Sjedinjene Države predvodile i bile trajno angažovane”.

Uzvraæajuæi na kritiku senatora Edvardsa, senator Keri je rekao da æe, ako bude izabran za predsednika, preispitati amerièku spoljnotrgovinsku politiku i sprovesti obavezu da u svakom spoljnotrgovinskom sporazumu budu ukljuèene odredbe o pravima radnika i zaštiti prirodne sredine.

“Ne samo što bi u roku 120 dana preispitao sve naše trgovinske sporazume, nego Edvards vrlo dobro zna da se veæ duže vremena zalažem da svi trgovinski ugovori sadrže ekološke standarde i standarde za zaštitu radnièkih prava”.

Senatori Keri i Edvards su se uzdržali od kritikovanja predviðenog roka za prenos vlasti Iraèanima, 30. juna ove godine. Meðutim, istakli su da uspešnost predaje zavisi od bezbednosne situacije u Iraku. Kongresmen Denis Kusiniæ je ponovio svoj najvažniji prioritet: vraæanje amerièkih vojnika kuæi.

“Tamo se nalazi 130,000 amerièkih vojnika i mnoge se porodice pitaju kada æe moji sinovi i kæeri, oèevi i make da se vrate kuæi? Ja sam jedini ovde koji od poèetka govori o potrebi izrade konkretnog plana za povlaèenje iz Iraka. Moramo naæi put da u Irak budu upuæene mirovne snage Ujedinjenih nacija da bi naše trupe mogle da se vrate kuæi. To je o èemu treba da razgovaramo”.

U meðuvremenu Al Šarpton se ražestio na pokušaj da debata bude pretvorena u izjašnjavanje samo dva vodeæa kandidata, Kerija i Edvardsa.

“Želim da svakom od nas èetvorice demokratskih kandidata budu upuæena pitanja ili nam jasno kažite da je ovo debata za samo dvojicu od nas”.

Senator Keri je pobedio u 18 od 20 saveznih država u kojima su do sada održani primarni izbori. Senator Edvards je pobedio u samo jednoj državi. General Vesli Klark je takoðe pobedio u jednoj državi, ali on je još ranije napustio trku. Kusiniæ i Šarpton ubedljivo zaostaju u trci. Ukoliko Keri pobedi u super-utorak, on mogao bi da okonèa trku za nominaciju Demokratske stranke. No, senator Edvards je izjavio da æe bez obzira na tu moguænost nastaviti sa svojom kampanjom.

XS
SM
MD
LG