Linkovi

Robert Hend o saradnji SCG sa Haškim tribunalom - 2004-02-28


B.H.: Stejt department je veæ izneo svoj stav u vezi sa tim pitanjem i mislim da bi se velika veæina predstavnika u Kongresu saglasila sa tim gledištem. SAD smatraju da je pitanje saradnje sa Haškim tribunalom prioritetno i nadaju se da æe ga nova vlada u Srbiji tretirati na taj naèin. U širem kontekstu, ako bi teškoæe u saradnji sa Haškim tribunalom bile tehnièke ili pravne prirode, to bi se moglo i rauzmeti, pod uslovom da postoji politièka volja za takvu saradnju. Medjutim, ovakve izjave nagoveštavaju da možda ne postoje teškoæe da se pronadju i uhapse optuženi za ratne zloèine, veæ da nema politièke volje da se to uradi. U tom smislu se izražava izvesna zabrinutost.

B.M.: Da li bi izjave ovakve sadržine mogle da utièu na dalje politièke i ekonomske odnose izmedju SAD i Srbije i Crne Gore?

B.H.: Same po sebi, takve izjave neæe uticati na odnose izmedju dve zemlje, ali akcije nove vlade hoæe. Nism siguran da li je u ovom sluèaju reè o politièkoj retorici ili to odražava stvarnu promenu stava u odnosu na saradnju sa Haškim tribunalom, mada æe se tokom vremena utvrditi pravi smer nove vlade. Ukoliko zaista ne bude saradnje sa Haškim sudom ili dodje do pogoršanja umesto poboljšanja kooperacije, to bi moglo da se odrazi na dalje odnose izmedju SAD i Srbije i Crne Gore.

B.M.: U svetlu teške ekonomske situacije, socijalnih i politièkih tenzija u Srbiji i Crnojg Gori, da li je za tu zemlju rešavanje takvih pitanja prioritetnije od saradnje sa Haškim tribunalom?

B.H.: Pre svega, kada su u pitanju ratni zloèini, barem za èlanove Kongresa sa kojima ja saradjujem, to je pre svega principijelno pitanje o æemu se ne može pregovarati - pravda je pravda - i ona mora bit zadovoljena. Medjutim, s pozitivne strane, želeo bih da ukažem da su SAD normalizovale trgovinske odnose sa Srbijom. SAD su najveæi strani investitor u toj zemlji, i nadam se da srpski politièari pozdravljaju te èinjenice. SAD takodje pružaju znaèajnu pomoæ Srbiji, uprkos tome što je obim pomoæi tom reigonu, kao celini, opao. Ta pomoæ nije obvezujuæa za SAD, veæ je to stvar dobre volje, i odobrena je iz jednostavne želje da Srbija uspe. Kada se ta pomoæ uslovljava, to je zbog toga što bi bilo teško dati politièko objašnjenje amerièkoj javnosti da se s jedne strane odobrava pomoæ, dok se istovremeno èuje da su ratni zloèinici na slobodi, da se vidjaju po restoranima, itd. Èinjenica da se ta pomoæ nudi predstavlja definitivan znak da SAD èine šta mogu da bi pomogle Srbiji, jer se shvataju, bez obzira na saradnju sa Haškim sudom, da je ta zemlja u teškoj ekonomskoj situaciji i da treba da krene napred. Srpski politièari bi trebalo da prekinu da sami stvaraju od saradnje sa Haškim sudom kontroverzno pitanje i umesto toga preuzmu kormilo u svoje ruke i kažu: mi saradjujemo sa tribunalom ne zato što to želi medjunarodna zajednica, veæ zato što to želi sama Srbija. To bi doprinelo produbljavanju odnosa izmedju dve zemlje, prilivu stranih investicija, kao i intenziviranju trgovinskih odnosa. Na taj naèin mi ne bi svake godine dolazili do iste problematiène situacije, da razmatramo pitanje ukidanja pomoæi, koja je veæ ukljuèena u ovogodišni amerièki budžet i spremna da bude stavljena na raspolaganje. SAD žele da vide izvesnu odgovornost.

XS
SM
MD
LG