Linkovi

Stanje ljudskih prava u Iraku - 2004-02-25


Zgrada u kojoj je bilo smešteno Ministarstvo odbrane Sadama Huseina ima novu svrhu. U toj zgradi je sada smešteno iraèko Ministarstvo za ljudska prava. Adb al-Baist Turki je na èelu tog ministarstva. ”Zbog prirode bivšeg režima” kaže on, “nije bilo ljudskih prava”. Turki je rekao da æe ministarstvo upravljati centrom za obuku novih iraèkih policijskih snaga i sudija. Iraèani zaposleni u Ministrarstvu za ljudska prava dokumentuju sudbinu stotina hiljada onih koji su nestali za vreme režima Sadama Huseina. Masovne grobnice se otkrivaju. Nauèni saradnik u ministarstvu, Bušra al-Ubajdei, navodi da se u jednoj masovnoj grobnici nalaze samo tela dece. Dokazi sakupljeni iz te grobnice biæe korišæeni za sudske procese. Ministarstvo takodje priprema iraèku Deklaraciju o ljudskim pravima i podstièe osnivanje organizacija za zaštitu ljudskih prava širom zemlje. Jedna takva orgnaizacija je Savez iraèkih politièkih zatvorenika, koji sabira dokumente o ubistivima i muèenju politièkih protivnika režima Sadama Huseina. “Video sam pakao, ali sam ostao živ”, rekao je jedan èlan Saveza. “Imam kompakt disk, koji æemo distribuirati da bi pokazali svetu kako je Sadam vršio svoje zloèine.”

Administrator privremene koalicione uprave, Pol Bremer, izjavio je da æe minstarstvo za ljudska prava služiti “kao korektivni mehanizam za decenijama duge nehumane uprave” i pomoæi u davanju smernica novoj iraèkoj vladi “da služi narodu i da ga štiti.” Bremer je rekao da æe ministarstvo biti deo reprezentativne i suverene iraèke vlade.

“Ta vlada bi trebalo da postupa u skladu sa zakonima prelazne uprave, kojom se štite fundamentalna prava i obezbedjuje stabilna politièka struktura. Prema tom zakonu, Iraèani æe uživati slobodu govora i okupljanja i slobodu veroispovesti. Svi Iraèni æe biti jednaki pred zakonom bez obzira na etnièko poreklo, veru i pol. ”

Novo Ministarstvo za zaštitu ljudskih prava predstavlja još jedan dokaz da se u Iraku formiraju institucije, koje su politièki odgovorne.

XS
SM
MD
LG