Linkovi

Ubistva u odbranu èasti u Pakistanu - 2004-02-25


Da li æe u Pakistanu prevladati viteštvo ili svirepost? To pitanje postavio je predsednik Pervez Mušaraf u vezi sa takozvanim ”ubistima u odbranu èasti.“ Kao i u drugim zemljama južne Azije, Bliskog istoka i drugde, na stotine žena biva ubijeno svake godine zbog toga što se smatra da su nekim postupkom osramotile svoje porodice. Žene mogu biti ubijene ako se udaju bez dozvole roditelja, zbog toga što su bile silovane, ili zbog preljube, odnosno èak i samo zbog sumnje da su izvršile preljubu. Ubistva najèešæe izvršava neko od muških èlanova porodice.

Predsednik Mušaraf je rekao da državni funkcioneri i svi Pakistanci treba da se odreknu tog negativnog stava i da suzbijaju tu vrstu zloèine:

”Hteo bih da podstaknem te ljude,“ rekao je Mušaraf, ”da podstaknem gradjane Pakistana, da iznose te sluèajeve pred sud, da budu svedoci, da pokažu da smo mi tolerantno, napredno, obrazovano društvo i da ne tolerišemo ubistva u odbranu èasti.“

Pakistanske žene se nadaju da æe jedna nedavna presuda vrhovnog suda uèiniti da se ubistva u odbranu èasti prorede i da æe postati lakše suditi poèiniocima. U decembru, pakistanski vrhovni sud presudio je da žene mogu da se udaju svojom voljom i da im za to nije potrebno odobrenje roditelja ili staratelja.

Strogo sprovodjenje zakona u Pakistanu neophodno je za zaustavljanje ubistava u odbranu èasti. Ali, kako je rekao predsednik Mušaraf, takodje je potrebna promena svesti gradjana:

”Sa poèiniocima bilo kakvih ubistava u odbranu šasti moramo postupati na najoštriji moguæi zakonom propisani naèin,“ rekao je Mušaraf. ”Ali, na žalost, to ne zavisi od jednog èoveka. To je problem svesti èitavog stanovništva Pakistana i zato bih želeo da pozovem sve pakistanske muškarce da pokažu viteštvo.“

Treba se nadati da æe ove reèi biti poslušane u Pakistanu i drugim zemljama u kojima ubistva u odbranu èasti predstavljaju ozbiljan problem, kao što su Bangladeš, Indija, Jordan, Egipat, Turska, Jemen i Irak. Svi ljudi, muškarci i žene bez razlike, zaslužuju jednaku zaštitu od strane zakona.

XS
SM
MD
LG