Linkovi

Rosko Mur: U SCG postoji veliki broj sjajno obrazovanih struènjaka svetskog kalibra - 2004-02-25


B.M.: Vaša saradnja sa Beogradskim univerzitetom i Srpskom akademijom nauka i umetnosti traje veæ godinama...

R.M.: Saradjujem sa Beogradskim univerzitetom još od 1983. Tesno saradjujem sa akademikom, profesorom doktorom Vojinom Šuloviæem i Ginekološko-akuserskom klinikom u Beogradu. Saradnja je poèela dok sam bio angažovan na nauèno-istraživaèkom radu na medicinskim fakultetu univerziteta Džons Hopkins o moguæim posledicama ultrazvuka na fetus. Beogradski univerzitet je saradjivao sa nama specifièno na tom projektu, ali i drugim zdravstvenim pitanjima.

B.M.: Kakve su moguænosti za širu saradnju na polju zdravstva izmedju SAD i Srbije i Crne Gore?

R.M.: U Srbiji i Crnoj Gori postoji veliki broj sjajno obrazovanih struènjaka svetskog kalibra. Prirodno je da bi SAD trebalo da pruže ruku u cilju dalje saradnje. Najbolji naèin da se to ostvari jeste putem davanja stipendija najkvalifikovanijim kandidatima. Za takav program postoji interes i u SAD i u Srbiji i Crnoj Gori. Radim na tome da se obrazovanim i sposobnim srpskim lekarima omoguæi vrhunska specijalizcija ovde, u SAD.

B.M.: Tokom vaše posete Beogradu, posetli ste i princezu Katarinu Karadjordjevic. Šta je bio povod toj poseti?

R.M.: To je bila kurtuaznu poseta. Princeza me je upoznala sa svojom humanitrnom orgnizacijom, ”Lifeline,” koja prvenstveno deluje u domenu zdravstva. Ta organizacija je osnovana 1993. godine da bi pomogla narodima Jugoslavije tokom ratnih godina. Princeza smatra da bi sada, pošto je rat stvar prošlosti, trebalo uèiniti daleko više za ljude tog regiona. Postoji tendencija da se ljudi posle traumatiènih dogadjaja, kao što je rat, okrenu sami sebi i izoluju. Srpski narod bi trebalo da se otvori prema svetu i da se reintegriše kao punopravni èlan svetske zajednice.

XS
SM
MD
LG