Linkovi

Borba medju pretraživaèima interneta - 2004-02-25


Najpopularniji softver za pretraživanje intereneta, zvani Gugl, ne oseæa se lagodno ovih dana. Èitava èeta drugih, manjih i veæih softverskih kompanija razradjuje drugaèije pristupe pretraživanju interneta, nadajuæi se da æe pronaæi bolji naèin za precizno pronalaženje baš onih informacija koji vam trebaju. Osnovni problem je u kriterijumu pretraživanja. Svakoga dana stotine miliona korisnika interneta otvaraju stranicu svog najomiljenijeg pretraživaèa, upisuju u prozorèe ime, reè, pojam ili èitave reèenice, i pritiskaju dugme na tastaturi nadajuæi se da æe im softver odmah pronaæi traženu informaciju. Pre par godina Gugl je napravio revoluciju kada je razvio softver koji pretražuje internet na osnovu toga koje stranice su najviše poseæene u vezi sa nekim pojmom. Druga njegova prednost bila je u tome što sopstvenu stranicu nije optereæivao dosadnim reklamama. Medjutim, sada su se pojavile alternative. Pretraživaè Teoma rangira rezultate na osnovu toga koliko su ga èesto poseæivali autoriteti u odredjenoj oblasti. Australijski Mooter prouèava ponašanje korisnika kako bi bolje shvatio kakvu vrstu informacije najèešæe traži. U trci je u Majkrosoft, koji namerava da svoj pretraživaè ugradi u sve svoje programe, kao i da pronalazi definitivne odgovore na pitanja postavljena jednostavnim engleskim jezikom. Ali ova borba, kolikogod bespoštedna, veoma je korisna za vlasnike kompjutera jer æe neminovno izoštriti kriterijume za traganje za informacijama na svetskoj kompjuterskoj mreži. (Ðorðe Putiæ)

XS
SM
MD
LG