Linkovi

Veza sa internetom preko visokonaponske mreže - 2004-02-24


Veæina ljudi u svetu misli da u Sjedinjenim Državama svako može da ima vezu sa internetom - bilo putem telefona, kablovske televizije ili bežiène veze. Medjutim, Sjedinjene Države su ogromna zemlja, sa mnogim malim, zabaèenim naseljima, do kojih jedva da je doprla elektrièna mreža. Razmišljajuæi o tome kako da sve zainteresovane povežu sa internetom, struènjaci su došli do zakljuèka da bi najlakše bilo kada bi obièna elektrièna mreža mogla da se istovremeno koristi i za internet. Jednim istim parom elektriènih žica može istovremeno da putuje više razlièitih signala, koji zahvaljujuæi specijalnim uredjajima mogu da se mešaju i ponovo razdvajaju. Ranije ovog meseca, Federalna komisija za komunikacije, regulativno telo amerièkih federalnih vlasti, predložila je nova pravila za internet provajdere u ovakvim sluèajevima. Manje od nedelju dana kasnije, provajder EarthLink objavio je da æe uskoro poèeti probe sa internet vezom preko elektriène mreže. Veza neæe dolaziti baš do kuænih prikljuèaka za struju veæ do lokalnih centrala, sa kojima æe pretplatnici uspostavljati bežiènu vezu. Ali nova tehnologija je još daleko od toga da bude savršena. Jedan od najsnažnijih otpora pružaju radioamateri, koji kažu da æe signal iz elektriènih mreža snažno ometati signale njihovih radiostanica. S druge strane, mnogi korisnici interneta željno išèekuju èetvrtog konkurenta na tržištu internet provajdera, nadajuæi se da æe to oboriti cene pretplate. (Ðorðe Putiæ)

XS
SM
MD
LG