Linkovi

Bušov sastanak sa guvernerima - 2004-02-23


Predsednik kaže da, bez sumnje, politika može da predstavlja prepreku tokom izborne godine.

“Potpuno sam svestan da æe ovo biti godinja laktanja i prepucavanja. Ja vam, i pored toga, obeæavam da æu nastaviti da sa vama saraðujem.”

Predsednik je to izjavio u Beloj Kuæi pred èlanovima nacionalnog udruženja guvernera i tom prilikom je naglasio najvažnije taèke iz svoje kampanje za reizbor. On je ukazao da su pred Amerikom izazovi, kako na domaæem tako i na meðunarodnom planu. Predsednik je ukazao da se ekonomija kreæe u dobrom smeru, dodavši da još treba uèiniti po tom pitanju. On je, takoðe, govorio i o ratu protiv terorizma, kao i o amerièkoj ulozi u Iraku. Predsednik Buš je, ponovo, branio obaveštajne podatke koji su upotrebljeni kako bi se opravdala invazija Iraka, uprkos tome što nikakva sredstva za masovno uništenje nisu pronaðena. On je napomenuo da postoji obilje dokaza da je svrgnuti iraèki lider, Sadam Husein, predstavljao opasnost, naglasivši da se nekoliko amerièkih administracija složilo u vezi sa tim.

“Moj prethodnik i èlanovi njegove administracije raspolagali su istim obaveštajnim podacima i zakljuèili su da Sadam Husein predstavlja pretnju i zato je Kongres odluèio da on mora biti uklonjen kroz promenu režima.”

Predsednik je ukazao da je od suštinske važnosti za SAD da uspeju u formiranju slobodnog i demokratskog Iraka. On je pomenuo i trenutno aktuelno pitanje o formiranju nove vlade, ukazavši da je snažna razmena stavova dokaz da se sloboda uzima maha.

Mislim da nije baš sve tako loše kada ljudi raspravljaju o vrsti vlasti. To je dosta dobar znak. Mi, u Americi, sve vreme raspravljamo o našoj vlasti.”

U publici su bili guverneri iz obe stranke, ukljuèujuæi i èlanove male grupe koja je nedavno posetila Irak. Predsednik Buš æe govoriti i na skupu koji je organizovan samo za guvernere iz Republikanske stranke, a Bela Kuæa je ukazala da æe to biti politièki dogaðaj, ma kojem æe se mnogo direktnije govoriti o novembarskim predsednièkim izborima.

XS
SM
MD
LG