Linkovi

SAD  oèekuju od vlasti u Srbiji da nastavi ekonomske i demokratske reforme - 2004-02-21


Sjedinjene Države oèekuju od vlasti u Srbiji da nastavi ekonomske i demokratske reforme i poštuje svoje meðunarodne obaveze, preuzete Dejtonskim mirovnim sporazumom. Pitanje potpune saradnje sa Meðunarodnim tribunalom za ratne zloèine u Hagu jedan je od preduslova evropskih intergracija i napretka Srbije, ocenio je u razgovoru za Bosanski servis Glasa Amerike Rafi Gregorian, direktor odsjeka za politiku prema Bosni i Hercegovini u Državnom Sekretarijatu SAD.

Navodeæi da je pitanje saradnje Beograda sa Haškim tribunalom, i hapšenje optuženih za ratne zloèine od ogromne važnosti, visoki funkcioner Stejt Dipartmena kaže da su aktivnosti BIH i Srbije na hvatanju i predaji optuženih za ratne zloèine Haškom Tribunalu, kljuène za pristupanje NATO-ovom programu Partnerstvo za mir. To pitanje takodje utièe na Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kao i mnoge druge aranžmane koji predstavljaju naèine za BIH , Srbiju i druge zemlje da napreduju prema Evropi.

Rafi Gregorijan ukazje na èinjenicu da je na parlamentarnim izborima u Srbiji mnogo više ljudi glasalo za stranke reformske i demokratske orijentacije, ali da su se ti glasaovi istopili pošto jedan broj manjih stranaka nije uspio da preðe cenzus. To je jasna poruka tim strankama da moraju formirati koaliciju, rekao je Gregorijan istièuæi da rezultate izbora u Srbiji, stoga ne vidi kao veliki ili alarmantan pomak prema ekstremima”.

“Takodje mislim da je ironija to što se sada mandatar vlade Vojislav Koštunica oslanja na podršku stranke Slobodana Miloševiæa, da bi mogao da formira vladu; sud o tome æemo za sada zadržati za sebe, ali moram reæi da je potrebno da se uhvate najozloglašeniji optuženici za ratnie zloèine da bismo išli dalje. U toku je operacija Balkan vice, èijom su posljednjom akcijom Mirko Šaroviæ i drugi identifikaovani kao dio mrerže koja pomaže Radovanu Karadžiæu. Èuo sam i èitao kako SDS tvrdi da je to napad na Republiku Srpsku i da je miješanje u unutrašnje stvari BIH. To sve ne može da bude dalje od istine nego što jeste: Ono što mi napadamo je podrška koju èelnici SDS-a pružaju Radovanu Karadžiæu i njegovom zloèinaèkom preduzeæu! Oni taj napad mogu zaustaviti samo ako urade ono što im je bila dužnost da uèine prije 8 godina, shodno Dejtonskom sporazumi i Rezoluciji SB UN.: da uhapse i predaju tog èovjeka. Ako hoæe da se preda, možemo mu obezbijediti da to uèini dostojanstveno; ako hoæe drugaèije, može i to; no jedna stvar svima mora da bude jasna: svako ko obavlja bilo kakav posao s ljudima koje smo prozvali zbog ratnih zloèina, suèeljavaju se sa istim sankcijama. Ako oni sami to neæe da rašèiste, mi æemo to obaviti”!

XS
SM
MD
LG