Linkovi

Zapis o zdravlju - 2004-02-19


U predsednikovom predlogu budžeta, predviðeno je dve milijarde i osam stotina miliona dolara za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije, što je za 400 miliona dolara više u odnosu na ovu godinu. Direktor budžeta u kancelariji voðe veæine u Senatu, republikanca Bila Frista, Džim Hogland, izneo je da to poveæanje predstavlja dobru vest :

” U budžetu u kojem su nametnuta ogranièenja na sve izdatke koji ne podrazumevaju odbranu i unutrašnju bezbednost, taj iznos pokazuje predsednikove prioritete. “

No, predlog je naišao na kritiku jer se njima za pedeset odsto smanjuju izdaci za svetsku borbu protiv side, tuberkuloze i malarije. Kritièari ukazauju da ukupna sredstva za borbu protiv side moraju da budu poveæana, jer se u protivnom neæe postiæi cilj u leèenju i spreèavanju zaraze virusom HIV. ... Istovremeno, u Britanskom medicinskom èasopisu upozoreno je da lekovi za sidu, upuæeni u Afriku, uskoro mogu da postanu beskorisni, ukoliko njiihova upotrenba ne bude pažljivo planirana. Takoðe je ukazano da je HIV postao rezistentan na sve lekove. Pacijenti moraju èvrsto da se pridržavaju propisane terapije, da se to ne bi desilo. Direktor Saveta za medicinsko istraživanje, u Gambiji, Tumani Kora, navodi da pacijenti moraju dobro da se upoznaju sa leèenjem, da bi lekovi mogli da budu efikasni na duži rok :

” Ne radi se o piluli za glavobolju koju uzimate tri dana i oseæate se bolje, pa je bacite. Ovo leèenje se sprovodi celog života. Osim toga, leèenje ima ima i neèeljene posledice. Pacijenti moraju u potpunosti da se upoznaju sa svim tim moguænostima i da izveste o komplikacijama što pre da bi se odmah preduzele potrebne mere.“

Doktor Kora je izneo da je iskustvo sa tuberkulozom u afrièkim zemljama slièno, jer pacijenti redovno moraju da uzimaju lekove u roku od šest meseci, da bi spreèili pojavu rezistencije. Ali, kako je naglasio, najmanje èetvrtina pacijenata u mnogim afrièkim zemljama ne završi leèenje od te bolesti.

XS
SM
MD
LG