Linkovi

Podrška slobodi na Bliskom istoku - 2004-02-18


Na Bliskom istoku, i širom sveta, Sjedinjene Države rade na unapreðanju demokratije i reformi u cilju uvodjenja slobodnog tržišta. Kako je rekao amerièki državni sekretar, Kolin Pauel, to ne znaèi da Sjedinjene Države žele bilo šta da nametnu arapskim ili muslimanskim zemljama:

”Tragamo za pitanjima u kojima možemo da saradjujemo sa zemljama tog regiona. To je de nastojanja da se angaèuju zemlje regiona” .

Kroz incijativu Blisko - istoèno partnerstvo, Sjedinjene Države potpomažu nastojanja za politièke, ekonomske i društvene reforme. Amerièki predsednik, Džordž Buš, rekao je da Sjedinjene Države staju na stranu reformista :

”Obezbeðujemo zajmove, i poslovne savete da bismo ohrabrili duh preduzetništva na Bliskom istoku. Uspostavili smo obrazovne programe za žene u vodjenju poslovnih firmi, da bismo im pomogli da ostvare društvenu i ekonomsku jednakost. Podržavamo rad onih koji se zalažu za reforme pravosudja, za nezavisno sudstvo i vladavinu ptrava”.

U arapskim zemljama, prava žena su èesto veoma ogranièena. Pošto sve više žena dobija pravo da uèestvuje u javnom životu, moraju da nauèe važne elemente, kao što je držanje govora brojnim slušaocima, kontaktiranje sa medijima i organizovanje politièkih kampanja. To mogu da nauèe na seminarima koji se održavaju u Dohi, u Kataru, u organizaciji politièki aktivnih Marokanki, Jordanki, i Libanki, uz Amerikanke i Kanaðanke.U Amanu, u Jordanu, održava se seminar na temu ”Žene i pravo“. U mnogim arapskim zemljama, žene nemaju ista prava kao muškarci u porodici, kao i u pogledu vlasništva, nasledjivanja i slobode kretanja. Konferencija ima za cilj da se uèesnicama iz desetak arapskih zemalja, omoguæi da razgovaraju o zakonima i propisima kojima se ženama onemoguæava ravnopravnost sa muškarcima i o tome šta se može preduzeti da se to izmeni. Kako je rekla aktivistkinja za prava žena, Marokanka Amina Lemrini: ”Biæemo u stanju da procenimo napredak ka demokratiji, vladavini prava, i modernizaciji, kada budemo utvrdili u kojoj meri je zaista ostvareno poboljšanje položaja žena.“

XS
SM
MD
LG