Linkovi

Zaraženost virusom HIV u zemljama bivšeg komunistièkog bloka alarmantna - 2004-02-17


Ujedinjene nacije su objavile da je zaraženost virusom HIV u zemljama bivšeg komunistièkog bloka alarmantna, ali da nove demokratrije poèinju da utièu na taj trend. Opširnije iz Beèa, od dopisnice Glasa Amerike Melani Sali

Regionalna kancelarija, programa za razvoj Ujedinjenih nacija, sa sedištem u Beèu, objavila je prvo opsežno ispitivanje o zaraženosti virusom HIV i obolelih od EIDS-a u 28 istoèno-evropskih, Baltièkih i zemalja bivšeg Sovjetskog Saveza.

Marisa Kran, ekspert Ujedinjenih nacija, kaže da je broj zaraženih u nekim zemljama ”zastrašujuæi“.

”Ukrajina, Ruska federacija, Belorusija, Moldavija, kao i Baltièke zemlje beleže u proteklih nekoliko godina najbrže širenje infekcije na svetu. Prema proceni UN-ovih eksperata broj zaraženih HIV-om i EIDS-om u regionu mogao bi dostigne cifru od milion i osamstotina“, kaže Marisa Kran.

Najveæi uzrok epidemije u Estoniji je po mišljenu Kranove što u zatvorima ima previše ljudi koji èekaju na suðenje. U izveštaju se navodi da zaraza koèi ekonomske potencijale ugroženih zemalja jer je najviše zaraženih osoba, najproduktivnije dobi izmeðu 15 i 40 godina života.

Marša Kran kaže da neke zemlje uèestvuju u kampanji UN u borbi protiv ejdsa, naroèito one koje su otvorene prema inostranstvu i koje pružaju pristup informacijama.

”Na primer, Poljska, Èeška Republika i Slovaèka zabeležile su znaèajan uspeh u suzbijanju širenja epidemije, time što su zamah svojih dinamiènih demokratija prenele i u uspešnu bprbu protiv širenja HIV-a i ejdsa.“

Kranova dodaje da je Poljska bila jedna od prvih zemalja koja je, devedesetih godina prošlog veka, prijavila da u zemlji ima zaraženih virusom HIV i obolelih od EJDS-a.

Ujedninjene nacije su spremne da u saradnji sa vladama i društvima zemalja ovog regiona poveæaje obaveštenost javnosti i založe se za rešavanje pitanja poput reforme zatvora.

XS
SM
MD
LG