Linkovi

Buš sa svojim pristalicama na Floridi - 2004-02-16


Florida je država u kojoj su na kraju bili odluèeni predsednièki izbori 2000. godine, a izborni štab predsednika Buša, imajuæi to u vidu, ne želi ništa da prepusti sluèaju. Tokom svoje devetnaeste posete Floridi otkako je stupio na položaj, predsednik Buš se uglavnom sastao sa predstavnicima dve grupe – vlasnicimna malih poslovnih firmi i ljubiteljima automobilskih trka NASKAR. Predsednik se prvo juèe zaustavio u Dejtoni, gde je zvanièno oznaèio poèetak automobilske trke. Jutros je predsednik Buš bio u sasvim drugaèijem okruženju, tokom poste jednoj manjoj fabrici za izradu aluminijumskih vrata i prozora u Tampi. Taj dogadjaj je predstavljen kao predsednikov dijalog o ekonomiji sa vlasnicima lokalnih malih firmi i radnicima. Bušov izborni štab se u velikoj meri oslanja na sliène dogadjaje koji mu pružaju priliku da naglasi svoja dostignuæa pred uglavnom prijateljski raspoloženom publikom. Koni Horner , vlasnik, ove firme u porodiènom vlasništvu, rekla je predsedniku da su poreske olakšice koje je Kongres usvojio prošle godine na njegov predlog, omoguæile njenoj kompaniji da se dalje razvija i da zaposli dodatni broj radnika. Hornerova je navela da je optimista u pogledu buduænosti i da je zahvalna predsedniku za njegov doprinos. Predsednik je odgovorio da priznanje za ekonomski oporavak zaslužuje i amerièki narod.

«Ono što vlada, može da uradi je da stvori povoljne uslove. Na našim gradjanima je da iskoriste pruženu priliku. Mi ne možemo da vas uèinimo odvažnim ili pametnim ili da vas navedemo da donesete ispravnu odluku. To jedino vi sami možete da uèinite».

Predsednik je takodje iskoristio ovu priliku da osudi Demokrate koji tvrde da su njegove poreske olakšice preterane i da su dovele do opasnog budžetskog deficita. Predsednik je poruèio svojim pristalicama u Floridi da njegovi kritièari nisu u pravu.

«Èinjenica da imate više novca u vašim džepovima uèinila je ekonomiju snažnijom. To je mesto na kome novac treba i da ostane».

Predsednik Buš je održao sliène susrete tokom proteklih nedelja i u državama koje se smatraju kljuènim za njegov reizbor. Tokom tih susreta on je uglavnom govorio o stanju ekonomije, koje je, prema rezultatima anketa, glavna briga amerièkih biraèa.

XS
SM
MD
LG