Linkovi

Dan predsednika - 2004-02-16


Današnji dan se, u SAD, slavi kao dan Predsednika. To je dan kada se, poèev sa Džordžom Vašingtonom, odaje poèast svim predsednicima Amerike. Vašington je, poput Abrahama Linkolna - takoðe slavnog predsednika, roðen tokom februara meseca. Zahvaljujuæi tome što je predvodio uspešnu borbu Amerikanaca za nezavisnost od Britanije, Džordž Vašington je stekao trajnu slavu. On je imao i odluèujuæu ulogu pri usvajanju amerièkog Ustava, kao i kod uspostave amerièke državne uprave. Kao prvi predsednik, Vašington je postao primer nesebiène službe i uzdržanosti pri upotrebi vlasti, što je izazvalo dilvljenje celog sveta. Vašingtonovo voðstvo, kako u miru tako i u ratu, bilo je obeleženo njegovim dubokim verskim ubeðenjima, kao i njegovom tolerancijom prema tuðim verovanjima. Kao odani hrišæanin, Vašington je verovao da Bog predstavlja izvor na osnovu koga legitimna vlast stièe autoritet i pomoæu koga se uspostavljaju ljudska prava. Meðu njima, jedno od najznaèajnijih je sloboda veroispovesti. U pismu upuæenom baptistima, u Virdžiniji, koji su svojevremeno bili progonjeni od strane kolonijalnih vlasti, Vašington kaže da “niko neæe biti odluèniji od mene kako bi se uspostavila efikasna prepreka svakom vidu verskog progona.” Protestant po verovanju, Vašington je na važna mesta postavio rimo-katolike i javno se protivio anti-katolièkim predrasudama. U pismu koje je uputio jevrejskoj zajednici, na Roud Ajlendu, Vašington je ukazao da Sjedinjene države ne dozvoljavaju na veri zasnovanu “netrpeljivost, niti progon.” Kada se obratio amerièkim kvekerima, predsednik Vašington je rekao da “sloboda koju stanovnici ovih država uživaju u poštovanju Svevišnjeg, nije samo najznaèajnija meðu njihovim prednostima, veæ i meðu njihovim pravima.” Za Vašingtona, tolerancija nikada nije bila u suprotnosti sa verovanjem. Pravo verovanje, prema njemu, podrazumevalo je poštovanje osnovnih prava drugih ljudi. U svom pozdravnom govoru, Vašington je od Amerikanaca tražio da uvek deluju u skladu sa svojim verskim ubeðenjima. “Budite dobronamerni i pravedni prema svim zemljama” rekao je i dodao “Vera i moral zahtevaju takav pristup.”

XS
SM
MD
LG