Linkovi

Amerièki Kongres o ljudskim pravima u Iraku - 2004-02-14


Amerièki zakonodavci su zabrinuti zbog zakonskog predloga iraèkog Vladajuæeg saveta, kojim æe se verskim zajednicama dozvoliti da se venèavaju, razvode, staraju o deci i nasleðuju prema sopstvenim obièajima. Zakonodavci se pribojavaju da bi se tim zakonskim predlogom omoguæilo šerijatskim propisima da ugroze prava žena i sloboda veroispovesti. ... Republikanka iz države Mejn, i predsednica Odbora za vladine poslove, senatorka Suzan Kolins, govorila je o tome na konferenciji za štampu u Kongresu :

” Problem je što smo u Iraku pružili podršku zakonima islamskih fundamentalista, koji predstavljaju osnovu za odluke, a njima æe se ohrabriti diskriminacija žena. “

Sa time se složila predstavnica Saveza žena za demokratski Irak, Tamara Sarafa Kvin :

” Kako je napisan, zakonik neæe omoguæiti jednakost širom zemlje da bi se ženama dozvolio razvod ili starateljstvo nad decom, jer islamski poglavari na razlièite naèine tumaèe verske propise. Tokom vremena, može se dogoditi da Irak postane teokratija u kojoj æe žene biti u potpunosti zavisne od muškaraca i biæe im zabranjeno da vode sopstveni život“.

Amerièki zakonodavci su zatražili od amerièkog administarora u Iraku, Pola Bremera, koji može da uloži veto na predložen zakon, da osigura da se novim Ustavom ženama garantuju prava, i sloboda veroispovesti, pre nego što se 30. juna preda uprava Iraèanima. ... Senator iz Pensilvanije, Rick Santorum, kaže :

” Izvesna osnovna prava garantovana su svim ljudskim biæima. To nisu naša prava, niti smo ih mi stvorili niti smislili. Ali se odnose na sve ljude bez obzira gde žive. Želimo da iraèki Ustav održava tu istinu. Ne tražimo ništa više. Ne tražimo da se ne poštuje šarijatski zakon, u pretežno islamskoj zemlji ”.

Amerièki državni sekretar, Kolin Pauel, izneo je rešenost administracije predsednika Buša, da se osigura poštovanje tih prava, naroèito prava žena u Iraku, kada se uprava preda Iraèanima

” Ne bismo uspešno ispunili zadatak, ako bismo utvrdili da se posle uspostavljanja nove vlade, ženama ne dozvoljava puno uèešæe u društvu, uz ista prava koja uživaju svi ostali“.

Sekretar Pauel je to izjavio pred senatskim Spoljno - politièkim odborom.

XS
SM
MD
LG