Linkovi

Otvorena nova elektrana sa gorivnim æelijama - 2004-02-11


Mesto za izgradnju prve elektrane sa gorivnim æelijama nije moglo biti bolje odabrano. U industrijskom kompleksu Ojster krik, u sklopu giganta amerièke hemijske industrije Dau kemikals, u Friportu, jedan od sporednih proizvoda je vodonik koji se koristi u gorivnim æelijama za proizvodnju struje. Elektrana ima snagu od samo 75 kilovata, ali graditelji nameravaju da je postepeno uveæaju za još oko 400 jedinica, koje su velike oprilike kao kuæni frižider. Elektrana æe tada proizvoditi èak 35 megavata elektriène energije i pokrivati oko dva odsto potreba èitavog hemijskog kompleksa. To izgleda malo, ali æe ušteda za kompleks biti ogromna, uz smanjenje zagadjenja prirode. U procesu pretvaranja hemijske u elektriènu energiju, jedini uzgredni proizvod gorivnih æelija je èista voda. Iz toga razloga, ekološke organizacije i neki politièari odavno ih vide kao potencijalan èisti izvor energije u buduænosti. U govoru povodom otvaranja elektrane, teksaški guverner Rik Peri izneo je viziju o svetu u kome struja dolazi samo od gorivnih æelija:

”Danas smo pomerili granicu nauke i tehnologije u pravcu revolucije života u društvu. Tehnologija gorivnih æelija obeæava nam oslobadjanje od zavisnosti od fosilnih goriva i prelaz na privredu koja se oslanja na vodonik,“ rekao je Peri.

Gorivne æelije ugradjene u pomenutu elektranu sagradila je kompanija Dženeral Motors, iz Detroita, najpoznatija po proizvodnji automobila, koja eksperimentiše i sa ugradnjom gorivnih æelija u vozila. Prototipi sa pogonom na vodonik imaju tihe elektromotore i skoro uopšte ne zagadjuju okolinu. Ali, do upotrebe gorivnih æelija u svakodnevnom životu ostalo je da se savladaju još mnoge prepreke. Prozivodnja vodonika je još skupa, a pošto je taj gas eksplozivan potrebno je da se reše i problemi u vezi sa bezbednošæu. Pristalice nove tehnologije istièu da su poslednjih godina uèinjeni mnogi krupni koraci. Oni kažu da æe projekti, kao što je nova elektrana u Teksasu, pomoæi nauènicima da usavrše efikasnost gorivnih æelija i brže usmere svet ka jeftinim i ekološki èistim izvorima energije.

XS
SM
MD
LG