Linkovi

Fulbrajtov program - 2004-02-11


25 iraèkih studenata i struènjaka nalazi se u SAD na studijama pod pokroviteljstvom Fulbrajtovog programa. Oni su prvi Iraèani koji uèestvuju u tom programu od 1990. godine, kada je Sadam Husein izvršio invaziju Kuvajta. Kao sto je amerièki državni sekretar, Kolin Pauel, rekao u dobrodošlici, oni su “prvi studenti i atruènjaci iz, sada slobodnog, Iraka“ popod pokroviteljstvom Fulbrajtovog programa. Medjutim, oni neæe biti poslednji. U predstojeæim mesecima i godinama, sve veæi broj Iraèana æe dolaziti da studira, predaje i bavi se nauèno-istraživaækim radom u SAD. Amerikanci æe èiniti isto u Iraku, što èine u zemljama širom sveta. Fulbrajtovim programom, koji je uspostavio Amerièki kongres pre više od pola veka, upravlja Državni sekretarijat. Taj program operiše u više od 150 zemalja, ukljuèujuæi gotovo sve zemlje na Bliskom istoku, izuzev Irana i Libije. Ove godine, oko 200 studenata i struènjaka iz zemalja Bliskog istoka doæi æe u SAD u okviru tog programa, a slièan broj Amerikanca æe studirati, predavati i baviti se nauèno-istraživaèkim radom na Bliskom istoku. Pauel je rekao da su iraèki Fulbrajtovci ”buduènost otvorenog, demokratskog i prosperitetnog Iraka”:

“Dok Fulbrajtov program igra pionirsku ulogu u stvaranju slobodnog Iraka, svakako æe vas inspirisati èinjenica da su Fulbrajtovci iz drugih zemalja dali svoj doprinos kada su njihove zemlje ušle u istorijsku tranizciju u demokratiju.”

Medju takvim liderima su i 33 dobitnika Nobelove nagrade. Drugi, koji dolaze u SAD, u okviru Fulbrajtovog programa, ili dugih sliènih programa obrazovne razmene, ukljuèuju generalnog sekretara UN, Kofija Anana, njegovog prethodnika, Butrosa Butrosa Galija, i pokojnog egipatskog predsednika, Anvara Sadata, kao i ministre iz Jordana, Maroka, Saudijske Arabije i Jemena. Iraèki Fulbrajtovac, Ravand Abdulkadir Darveš, Kurd iz Erbila, rekao je da se veæ susreo sa Amerikancima razlièitog porekla:

“Uverio sam se u bogatu raznolikost vašeg naroda, koji èine ljudi iz celog sveta.”

Ta raznolikost je obogatila Ameriku. Ako Amerikanci razlièitog porekla mogu medjusobno da saradjuju, raznovrsne verske i etnièke grupe u Iraku mogle bi takodje da povedu svoju zemlju u bolju buduænost.

XS
SM
MD
LG