Linkovi

Robotski psi tragaju za opasnim materijama - 2004-02-10


Zanimljiva je koincidencija da je pas prva životinja koju je èovek pripitomio i prva životinja koju je napravio u obliku robota. Japanska firma Soni veæ godinama proizvodi i prodaje robotskog psa zvanog Aibo, dodajuæi mu svake godine nove veštine. Aibo se prodaje za oko 1600 dolara, a njegova softverska platforma je svima dostupna na internetu. To omoguæava pronalazaèima i eksperimentatorima, kao što je Natali Jeremijenko, mašinski inženjer i kompjuterski struènjak sa univerziteta Jel, da u robotske pse ugradjuju nove osobine. Jeremijenko i njeni studenti u njuške svojih robotskih pasa ugradjuje senzore koji su u stanju da namirišu opasne materije kao što su razredjivaèi i agresivne teènosti za èišæenje. Psi su prepravljeni i mehanièki kako bi mogli da se kreæu po težem terenu. Još interesantnije je da su mozgiæi ovih pasa prepravljeni tako da se kreæu u èoporima. Da bi efikasnije pronalazili uzorke opasnih materija na veæoj površini, robotski psi su programirani da prate psa koji namiriše najsnažniji signal. Od 12 robotskih pasa prepravljenih na univerzitetu Jel, nekoliko radi u gradiæu Hamden u kome su pronadjeni tragovi arsenika, olova i drugih toksina u zemljištu jedne od lokalnih škola. Èetiri psa njuškaju po jednom parku u Njujorku, podignutom na mestu nekadašnje elektriène centrale. Jeremijenko kaže da svoje pse šalje gde god je potrebno i gde ima dece zainteresovane za robotiku. (Ðorðe Putiæ)

XS
SM
MD
LG