Linkovi

Trgovina ljudskim biæima - 2004-02-09


Prema redovnom izveštaju amerièkog Državnog sekretarijata, svake godine više od 800 hiljada ljudi, pretežno žena i dece, ilegalno se preprodaje preko raznih granica u svetu, ukljuèujuæi oko 20 hiljada u samim Sjedinjenim Državama. Amerièka vlada je predana okonèanju patnji koje donosi trgovina ljudskim biæima, bez obzira na to da li se radi o žrtvama prisilne prostitucije, ropskog rada ili regrutovanja dece za uèešæe u ratovima.

Nedavno proglašavanje krivice i izricanje kazne Kilu Su Liju i njegovim sauèesnicima, od strane oblasnog suda na Havajima, bilo je epilog najveæeg sluèaja trgovine ljudima kojem je ikada sudjeno u nekom amerièkom sudu. Koreanac Su Li bio je vlasnik fabrike sa prisilnom radnom snagom na amerièkoj teritoriji Samoa. Li i njegovi potèinjeni koristili su pretnje, gladovanje, zatvaranje i batine za potèinjavanje više od 200 tekstilnih radnika, pretežno Vijetnamaca i Kineza.

U još jednom nedavno završenom procesu, sedmorica Teksašana proglašeni su krivim za zatvaranje i silovanje žena dovedenih iz Meksika. Amerièki Sekretar za pravosudje Džon Eškroft rekao je da ”te presude predstavljaju više od pukog kažnjavanja prestupnika“:

”Ovi zloèini prevazilaze granice zakona,“ rekao je Eškoroft. ”Oni predstavljaju atak na ljudsko dostojanstvo i na suštinska gledišta naše nacije. Zakoni ove zemlje sazdani su na uverenju da je svaki ljudski život dragocen.“

Predsednik Džordž Buš je borbu protiv trgovine ljudskim biæima uèinio jednim od prioriteta Sjedinjenih Država:

”Ima nekog posebnog zla u zloupotrebi i iskorišæavanju najnevinijih i najnezaštiæenijih. Žrtve trgovine seksom vide jako malo od života pre nego što vide ono najgore - podzemlje svireposti i usamljenog straha.“

Sjedinjene Države su odvojile 50 miliona dolara za finansiranje organizacija koje spašavaju žene i decu od eksploatacije. Takodje su pooštrile svoje zakone protiv takvih prestupa. Zakon protiv zlostavljanja u porodici i eksploatacije štiti amerièke gradjane èak ako su zloèini nad njima poèinjeni van Sjedinjenih Država.

Kako je predsednik Buš rekao: ”Trgovini ljudskim biæima, iz bilo kog razloga, ne sme se dozvoliti da opstane.“

XS
SM
MD
LG