Linkovi

Holkeri podneo izveštaj o stanju na Kosovu - 2004-02-07


Predstavnik Ujedinjenih nacija, bivši finski premijer Hari Holkeri, rekao je da sprovodjenje plana o primeni standarda za izgradnju demokratije predstavlja najviši prioritet za upravu Ujedinjenih nacija na Kosovu:

”Naš najhitniji zadatak jeste da izradimo plan za implementaciju u kome æemo jasno odrediti poteze neophodne da se ti standardi ispune.“

Standardi o kojima je reè biæe polazna osnova za Ujedinjene nacije, kada iduæe godine budu ocenjivale da li je Kosovo spremno za razgovore o definitivnom statusu, odnosno da li bi trebalo da stekne nezavisnost ili autonomiju u okviru Srbije i Crne Gore. Holkeri je rekao da je veæ zapoèet rad na sprovodjenju mera za ispunjavanje pomenutih standarda. Medjutim, on je rekao da je razoèaran što kosovski Srbi, koji èine oko 10 odsto stanovništva Kosova, odbijaju da uèestvuju u tom procesu. Holkeri ih je pozvao da preuzmu aktivniju ulogu, rekavši da je važno da sve etnièke zajednice uèestvuju u odredjivanju buduænosti Kosova, dok je zadatak Ujedinjenih nacija da osiguraju da svaka od njih bude adekvatno zastupljena. Medjutim, pomoænik ministra inostranih poslova Srbije i Crne Gore, Željko Peroviæ, rekao je da Ujedinjene nacije ne èine dovoljno za ukljuèivanje svih u taj proces:

”Za sada, sve politièke, ekonomske i socijalne prednosti uživa samo jedna zajednica. Druga strana vidi jako malo nade i sve je oèajnija. UNMIK bi morao da ozbiljno razmotri tu realnost i preduzme mere za prevazilaženje tog ogromnog nesklada. U protivnom, ishod æe biti propast koju niko sebi ne sme da dozvoli.“

Hari Holkeri je tu kritiku nazvao neopravdanom, iznoseæi tvrdnju da su Ujedinjene nacije i vlada Kosova pružili garancije kosovskim Srbima.

Izveštaj o Kosovu podnet je u Ujedinjenim nacijama u trenutku dok premijer Kosova Bajram Redžepi razgovara u Vašingtonu sa amerièkim funkcionerima. Sjedinjene Države pozivaju lidere kosovskih Albanaca da se više usredsrede na stvaranje multietnièkog demokratskog društva, umesto na rešavanje definitivnog statusa pokrajine.

XS
SM
MD
LG