Linkovi

NATO u Avganistanu i Iraku - 2004-02-06


Generalni sekretar NATO-A, Jaap de Hoop Shefer, nedavno se u Vašingtonu sastao sa amerièkim predsednikom, Džordžom Bušom i državnim sekretarom, Kolinom Pauelom. NATO æe uskoro da primi sedam novih èlanica - država bivšeg komunistièkog bloka iz istoène i srednje Evrope. ... Severnoatlantski savez je svojevremeno bio usredsreðen na odbranu zapadne Evrope i Sjedinjenih Država od opasnosti koju je predstavljao Sovjetski Savez. Snage NATO-a su sada na Kosovu i u Bosni i Hercegovini, a NATO komanduje i meðunarodnim snagama u Avganistanu. Državni sekretar Pauel je rekao da je sa De Hoop Sheferom izmeðu ostalog razgovarao o proširenju nadležnosti NATO-a na oblasne timove za obnovu Avganistana.

“Razgovarali smo o tome šta Alijansa radi u Avganistanu - koji je jedan od njenih prioriteta i u vezi sa kojim èinimo sve što možemo da bismo uradili sve što treba i ispunili poterebe avganistanskog naroda“, rekao je Kolin Pauel. Generalni sekretar NATO-a je rekao da æe Avganistan, “ukoliko propadne politièki proces, ponovo postati pribežište za teroriste koji nam prete”. “Ukoliko propadnemo u Avganistanu, ko æe opet imati poverenje u nas”, upitao je De Hoop Shefer. Avganistanci poput oficira Rahima Alaha istièu da, ”veruju u buduænost, u kojoj æe uz pomoæ koalicije koju predvode Sjedinjene Države prevladati mir i u kojoj æe svi Avganistanci sa severa i juga, istoka i zapada, zajedno kao jedan narod obnavljati uništenu zemlju”.

De Hoop Shefer je podsetio da NATO pomaže i u Iraku.

“NATO sada podržava višenacionalne snage koje predvodi Poljska i mogao bi da preuzme još veæu ulogu ukoliko to zatraži suverena iraèka vlada”, rekao je generalni sekretar NATO-a. Zbog opasnosti od meðunarodnog terorizma, uloga NATO-a se izmenila. Kako je predsednik Buš rekao, “u ovom izazovnom trenutku, NATO æe raditi ono što je i do sada radio: èvrsto æemo se suprotstaviti neprijateljima slobode i pobediæemo”.

XS
SM
MD
LG