Linkovi

Buš veruje da æe sloboda nadvladati represiju na Bliskom istoku - 2004-02-04


Predsednik Buš je rekao da je Vinston Èerèil ostavio nasledje za današnje lidere. Prema Bušovim reèima – izazovi 21. veka ne razlikuju se mnogo od onih u Drugom svetskom ratu.

«Ishod rata protiv terora zavisi od naše sposobnosti da prepoznamo zlo i da snažno odgovorimo».

Prema predsednikovim reèima – «Mi smo naslednici tradicije slobode.»

«I drugi su pre nas pokazali hrabrost i moralnu jasnoæu u ovoj stvari. To isto se traži i od nas».

Predsednik Buš kaže da prepoznaje duh Vinstona Èerèila u sadašnjem britanskom premijeru Toniju Bleru, koji je njegov najodaniji saveznik u Iraku. Buš kaže da æe uspeh slobode i u Iraku i u Avganistanu biti primer za druge nacije u regionu.

«Kao i u Nemaèkoj, Japanu i Istoènoj Evropi, sloboda æe nadvladati represiju i na Bliskom istoku».

Predsednik Buš je dodao da je Irak na putu ka demokratiji i da je bivši tiranin sada u zatvoru, dodavši da iraèki susedi više ne treba da strahuju od bezobzirne agresije Sadama Huseina, diktatora koji je, prema Bušovim reèima imao i nameru i sposobnost da nanese veliko zlo drugima.

«Pošto ja režim stranke Baas sada deo istorije, Irak više ne predstavlja ozbiljnu i rastuæu opasnost za slobodne nacije - Irak je i sam slobodna nacija».

Predsednik je govorio na otvaranju nove izložbe o životu Vinstona Èerèila u Biblioteci Amerièkog kongresa. U govoru kojem su prisustvovali i èlanovi Èerèilove porodice, predsednik Buš je više puta pomenuo èvrstinu nekadašnjeg britanskog premijera pod teškim okolnostima i njegovu predanost viziji slobode za sve.

«Kada se od nas zahtevaju napori uvek æemo slediti primer èoveka kome danas odajemo priznanje. Vinston Èerèil je bio èovek velikih liènih sposobnosti i èvrstine, sa nepokolebljivom verom u moæ i privlaènost slobode».

Vinston Èerèil je bio britanski premijer od 1940. do 1945. i, ponovo, od 1951. do 1955. godine. Umro je 1965. godine.

XS
SM
MD
LG