Linkovi

Britanija - istraga o Iraku - 2004-02-03


Britanska vlada je najavila uspostavljanje specijalnog, dvostranaèkog odbora sa zadatkom da ispita korišæenje obaveštajnih podataka na osnovu kojih je doneta odluka o ratu u Iraku. U ponedeljak, amerièki predsednik, Džordž Buš, nešto slièno je objavio u Vašingtonu. Iz Londona izveštava dopisnik Glasa Amerike, Tom Rivers :

Britanski premijer, Toni Bler, veæ izvesno vreme je govorio da želi da saèeka i upozna se sa rezultatima istrage koalicionih inspektora, koji èine takozvanu Grupu za istragu u Iraku, pre nego što ovlasti ispitivanje obaveštajnih podataka prikupljenih pre rata u Iraku. ... No, britanski premijer je ukazao da je na osnovu saopštenja bivšeg amerièkog inspektora, Dejvida Keja -- koji e rekao da ne veruje da æe u Iraku biti pronaðeno neko oružje za masovno uništenje -- odluèio da sada ovlasti istragu.... U Odboru Donjeg doma britanskog Parlamenta, Bler je rekao da je sada sazrelo vreme za poèetak istrage :

” Ukoliko je taèno ono što je izneo doktor Kej, a i sam letimièno pregledao neke od njegovih dokaza, Kej je izneo argument da su obaveštajni podaci o zalihama oružja za masovno uništenje bili pogrešni. To mora da se preispita. “

Britanski sekretar za spoljne poslove, Džek Strou, izneo je zatim detalje o istražnom odboru. On æe biti sastavljen od šest uticajnih politièara, od kojih æe neki biti iz glavne opozicione stranke Konzervativaca, koji su podržavali rat. Na èelu Odbora æe se nalaziti bivši britanski funkcioner, Robin Batler, koji se nalazio na položaju u pet vlada . ... Strou je dodao da se nastojalo da se sve vodeæe britanske stranke ukljuèe u istragu, ali da zbog razlika u stavu oko obima ispitivanja jedna od stranaka neæe uèestvovati u procesu. Radi se o Liberalno - demokratskoj stranci koja se suprotstavljala ratu, i koja je odbila da uèestvuje u istrazi jer je, kako je navela, njen fokus suviše uzak. Ona se zalaže za istragu o naèinu donošenja politièkih odluka zasnovanih na obaveštajnim podacima. Premijer Bler je rekao da to nije prihvatljivo :

” Iskreno smatram da je politièki sud nešto što spada pod ingerenciju vlade i parlamenta . Tako nešto ne može da se postavi kao zadatak Odboru, i smatram da Odbor ne bi ni želeo time da se bavi.“

Oèekuje se da rezultati istrage budu objavljeni do kraja jula. ... A, onda je na britanskom narodu da donese konaèni sud o tome da li je bila opravdana Blerova odluka da zemlju uvede u rat. Britanski izbori moraju da se održe do sredine iduæe godine.

XS
SM
MD
LG