Linkovi

Buš odobrio nezavisnu istragu o iraèkom naoružanju - 2004-02-02


Predsednik Buš je odobrio pokretanje nezavisne istrage o amerièkim obaveštajnim operacijama uoèi rata u Iraku, posebno o tvrdnjama da je Sadam Husein imao velike zalihe oružja za masovna uništavanja. Saradnica Glasa Amerike Pola Volfson kaže da je to objavljeno kratko vreme pre nego što se Buš u Beloj kuæi sastao sa bivšim glavnim amerièkim isnpektorom za iraèko naoružanje, Dejvidom Kejom.

Predsednik Buš je saopštio da je odobrio osnivanje komisije sa širokim ovlašæenjima koja æe razmotriti sve obaveštajne podatke u vezi sa oružjem za masovna uništavanja. Samo nekoliko dana ranije, Bela kuæa se opirala toj ideji, ali predsednik Buš je sada priznao da je nezavisna istraga neophodna, dodajuæi da želi da sazna sve èinjenice:

”Iz tog razloga sastaviæu jednu nezavisnu, dvostranaèku komisiju, koja æe analizirati dokle smo stigli i šta možemo da èinimo bolje u ovoj borbi protiv terorizma.“

Ideja o pokretanju nezavisne istrage o predratnim obaveštajnim podacima dobila je na zamahu prošle nedelje, kada je bivši glavni amerièki inspektor za iraèko naoružanje, Dejvid Kej, svedoèio pred èlanovima Kongresa. Pošto je prošlog meseca podneo ostavku na taj položaj Kej je izjavio kako je malo verovatno da æe velike zalihe oružja za masovna uništavanja ikada biti pronadjene, dodajuæi da su, zahvaljujuæi pogrešnim obaveštajnim podacima, svi bili u zabludi. Predsednik Buš je rekao da se potraga za tim naoružanjem mora nastaviti dok se bude sprovodila istraga o obaveštajnim podacima. Govoreæi novinarima, posle sastanka sa èlanovima svog kabineta, Buš je jasno predoèio da, bez obzira na rezultate potrage za iraèkim oružjem, on i dalje veruje da je rat bio opravdan:

”Znamo da je Sadam Husein imao nameru i sposobnost da nanese veliko zlo. Znamo da je on predstavljao opasnost.“

Predsednik je rekao da je želeo da razgovara sa Dejvidom Kejom pre zvaniènog pokretanja istrage pa je dva sata kasnije to i uèinio. Njih dvojica nasamo ruèala u Beloj kuæi, a Dejvid Kej posle tog sastanka nije dao nikakvu izjavu. Jedina informacija o tome došla je od predsednikovog predstavnika za štampu, Skota Meklilena:

”To je (bila) prilika za predsednika da èuje direktno razgovara sa doktorom Kejom i od njega èuje šta je saznao kao bivši šef istraživaèke grupe u Iraku.“

Oèekuje se da æe predsednik Buš uskoro zvanièno objaviti sastav nezavisne komisije. Osnivanjem istražne komisije putem predsednièkog naloga, a ne putem donošenja zakona u Kongresu on je omoguæio Beloj kuæi veæi uticaj na sastav komisije i njene rokove. Funkcioneri administracije predvidjaju da æe predsednik imenovati tim eksperata upoznatih sa procedurama prikupljanja obaveštajnih podataka, ukljuèujuæi neke liènosti koje su ranije bile na visokim položajima u vladi.

XS
SM
MD
LG