Linkovi

Elektronske novine pred vratima - 2004-02-02


Zamislite sebe kako ulazite u autobus, nalazite prazno sedište, udobno se smeštate i iz torbe vadite smotane novine kako biste ih na miru proèitali dok ne stignete na posao. Ali novine su potpuno bele dok na njihovoj ivici ne ukljuèite mali prekidaè. Ova scena iz nauène fantastike uskoro postaje stvarnost. Nekoliko kompanija u Evropi i Americi ubrzano radi na razvoju fleksibilnih elektronskih ekrana, za koje kažu da bi skoro mogli da se pojave u prodaji. Ekrani su teški svega tri i po grama, lièe na list savitljive plastike debljine tanjeg kartona, i mogu da se smotaju u tubu polupreènika oko dva santimetra. Uredjaj se zasniva na dva relativno nova tehnološka otkriæa - takozvanim ”elektronskim kapljicama boje,“ koje pod uticajem struje postaju crne, i tranzistorima proizvedenim od meke plastike, a ne od krutog silikona i metala. Elektronske kapljice su bele ili crne, u zavisnosti od elektriènog naboja, koji do njih dovode mikronski tanke zlatne žice ulivene u foliju. Na taj naèin, na savitljivom ekranu prikazuje se tekst koji izgleda potpuno kao štampana stranica. Za razliku od kompjuterskog ekrana, èije taèkice svetle, fleksibilni ekran samo reflektuje ambijentalnu svetlost, kao obièna štampana stranica, ali zato troši znatno manje struje. Oèekuje se da æe se veæ ovog proleæa na tržištu pojaviti prva elektronska knjiga, za koju neæe biti potrebno oboriti ni jedno stablo.

XS
SM
MD
LG