Linkovi

“Iraèko oružje za masovno uništavanje“ - 2004-01-30


Predsednik Buš je rekao da ne zna zbog èega amerièki obaveštajni izveštaji nisu taèno odrazili dubinu i sadržaj iraèkog preratnog arsenala.

“I ja hoæu da znam èinjenice. Hteo bih da budem u stanju da uporedim ono što je pronašla grupa inspektora sa onim što nam je bilo poznato pre odlaska u Irak.”

Bivši glavni amerièki inspektor za oružje, Dejvid Kej, izjavio je pred Kongresom da su amerièki obaveštajni podaci bili “gotovo u celini netaèni” i da je on sada uveren da u Iraku neæe biti pronaðene veæe kolièine hemijskog, biološkog ili nuklearnog oružja. Kej je podržao zahteve jednog broja kongresnih demokrata i republikanaca da se uspostavi jedna nezavisna komisija koja æe da ispita propuste amerièke obaveštajne službe. Bela kuæa se za sada opire takvom predlogu, koji bi pitanje oružja mogao da dovede u središte ovogodišnjih predsednièkih izbora. Predsednik Buš u svojim kampanjskim govorima više ne pominje da je Sadam Husein mogao da ustupi teroristima oružje za masovno uništavanje koje bi oni upotrebili protiv Sjedinjenih Država, kao što je ranije tvrdio. Predsednik se umesto toga usredsreðuje na to što je bivši iraèki lider muèio civile i na šansu da se posle njegovog odlaska uspostavi demokratska vlada u Iraku. Na direktno pitanje da li podržava nezavisnu istragu obaveštajnih podataka o preratnom Iraku, predsednik Buš je ponovio tvrdnju da želi da sazna istinu. Predsednik je novinarima u Ovalnoj odaji Bele kuæe rekao da je u svakom sluèaju siguran da je doneo ispravnu odluku da napadne Irak, jer je Sadam Husein odbio da saraðuje sa Ujedinjenim nacijama.

“Prkosio je. Ignorisao je zahteve meðunarodne zajednice i naša zemlja je povela koaliciju da bi ga uklonila. Bili smo suoèeni sa opasnošæu i kao rezultat - svet je bolji i mirniji. A iraèki narod je slobodan. A slobodni Irak je naš nacionalni interes. Slobodni Irak æe doneti veoma potrebnu promenu u deo sveta koji je pothranjivao teror.”

Posle Kejovog izveštaja u Kongresu, predsednikovi izazivaèi iz Demokratske stranke su se usredsredili na pitanje oružja. U sinoænjoj debati kandidata Demokratske stranke u Južnoj Karolini, neki od njih su optužili predsednika da je manipulisao obaveštajnim izvorima i namerno zaveo naciju da krene u rat. Nalazi Dejvida Keja ne ukazuju da je administracija uložila bilo kakav napor da izmeni analize obaveštajnih izveštaja i, umesto toga, Centralna obaveštajna agencija se optužuje da je obezbedila netaène informacije.

XS
SM
MD
LG