Linkovi

Pripravnost Sjedinjenih Država na elementarne nepogode i terorizam - 2004-01-29


Direktorka amerièkog Crvenog krsta, Marša Evans, ukazala je da je najviše zabrinjava to što javnost nije pripremljena za nesreæe.

”Neophodno je da se Amerika upozori, jer najmanje 175 miliona ljudi širom zemlje u osnovi ništa ne zna u vezi sa bezbednošæu i sigurnošæu, kako liènom tako i porodiènom.“

Marša Evans je rekla da njena organizacija predstavlja najobimniju mrežu u Sjedinjenim Državama za pomoæ unesreæenima i pomoæ u vanrednim situacijama. Takoðe, rekla je da u ovoj zemlji, za razliku od veæine svetskih država u kojima vlada obezbeðuje humanitarne usluge, nema vladine potpore, ukoliko Crveni krst ne može da pomogne. Marša Evans zbog toga nastoji da pomogne Amerikancima da se pripreme za najgore i podseæa da je zemlja suoèena i sa elementarnim nepogodama kao što su šumski požari, uragani i poplave.

”Pošto polovina stanovnika živi na priobalnim podruèjima, a skoro treæina u devet najnaseljenijih gradova, opasnost od katastrofa sa velikim brojem žrtava se poveæava svake godine i to bez dodatne opasnosti od terorizma.”

Marša Evans objašnjava da je 80 odsto priprema isto i za borbu sa terorizmom i za prirodne katastrofe. Ali, veæina Amerikanaca nije preduzela osnovno planiranje, kao što je nabavka rezervi za vanredne uslove. ... Direktorka amerièkog Crvenog krsta je istakla da ta organizacija preduzima kampanju širom zemlje za poveæanje pripravnosti na katastrofe, koja æe obuhvatiti amerièku vladu, istraživaèke organizacije, humanitarne agencije i privatni sektor.

XS
SM
MD
LG