Linkovi

Bler oslobodjen sumnje u vezi sa iraèkim naoružanjem - 2004-01-28


Britanski sudija, Lord Haton, oslobodio je premijera Tonija Blera optužbi za bilo kakve prestupe u pogledu obaveštajnih podatka pre rata sa Irakom. Sudija je zakljuèio da tim premijera Blera nije napravio znaèajnije greške u odnosima sa vladinim struènjakom za oružje, Dejvidom Kelijem, koji je posle izjave za medije izvršio samoubistvo. Medjutim, sudija Haton je naveo da je BBC napravio propuste u izveštavnjua o obaveštajnim pitanjima i reagovanju na pritužbe o svom naèinu izveštavanja. Detaljnije u izveštaju dopinsika GA iz Londona, Majkla Dradža. Sudija Brajan Haton završio je petomeseènu istragu u vezi sa smræu struènjaka za oružje, Dejvida Kelija, i doneo zakljuèak kojim se premijer Bler i funkcioneri njegove vlade oslobadjaju optužbi za zloupotrebu službenog položaja. Keli je bio dugogodišnji inspektor iraèkog programa oružja masovnog uništenja. On je pronadjen mrtav sa preseèenim venama u julu prošle godine, pošto je objavljenoi da je bio izvor kontroverznog izveštaja BBC-ja u kome se navodi da je vlada pre rata preuvelièala opasnost od iraèkog oružja. Podnoseæi izveštaj, sudija Haton je danas reakao da vlada nije preuvelièala opasnost, kako su je u to vreme prikazale obaveštajne agencije. On je takodje naveo da BBC nije uèinio dovoljno u proveravanju taènosti izveštaja, pre i posle emitovanja, da nije reè o zakulisnoj igri oko smrti Dr. Kelija, i da nema osnova za sumnju da su funkcioneri krivi sa samoubistvo Kelija zato što su na njega vršili preterani pritisak. U glavnom delu nalaza, sudija je kritikovao novinara BBC-ja, Endrua Giligana, zbog njegovog izveštaja u maju da je kancelarija premijera podnela dokument u kome se tvrdilo da bi Irak mogao da aktivira hemijsko ili biološko oružje za 45 minuta, mada su funkcioneri verovatno znali da to nije taèno.

“Tvrdnja da se takvo oružje može aktivirati za 45 minuta bazirana je na izveštaju koji je primila obaveštajna služba iz izvora koji je ta služba smatrla pouzdanim. Medjutim, kasnije se ispostvilo da taj izvor nije bio pouzdan, ali je na osnovu toga Giligan pripremio i emitovao svoj izveštaj 29-tog maja, 2003. tvrdeæi da je vlada verovatno znala da je tvrdnja o moguænosti aktiviranja oružja za 45 mintua netaèna i pre nego što je odluèila da tu informaciju stavi na uvid javnosti. Taj izveðtaj je bio bez osnova.

Ubrzo posle objavljivanja izveštaja sudije Hatona, premijer Bler je u parlamentu, gde je ranije izjavio da æe podneti ostavku ukoliko sudija zakljuèi da je lagao, uputio zahtev da mu se izvinu oni koji su ga nazvali lažovom.

“Tvrdnja da smo ja ili bilo ko drugi lagali u parlamentu ili namerno davali pogrešne informacije falsifikujuæi obaveštajne podatke o oružju masovnog uništenja je sama po sebi stvarna laž. Jednostavno zahtevam da oni koji su to postojano tvrdili u višemseènom periodu povuku svoju tvrdnju u potpunosti, javno i jasno.”

Britanski ministar odbrane, Džef Hun, izbegao je ozbiljniju kritiku, koja je naširoko oèekivana. Medjutim, sudija Haton je rekao da je Hunova kancelarija za odnose sa javnošèu trebalo da obavesti Kelija da æe otkriti njegov identitet, kao izvor izveštaja BBC-ja, ukoliko to novinari zatraže. Bler je prihvatio tu kritiku, ali je u parlamentu rekao da bi oni koji su kritikovali Huna sada trebalo da uæute.

XS
SM
MD
LG