Linkovi

Pad vrednosti dolara i amerièka privreda - 2004-01-27


Kada se vodeæi finansijski struènjaci iz Evrope, Japana i Severne Amerike budu sastali iduæe nedelje, u blizini Majamija, vrednost dolara æe biti glavna tema diskusije. Stiv Ist, posrednik brokerske firme “ Friedman Billings,” iz Vašingtona, rekao je da Amerikanci uglavnom imaju koristi od jeftinijeg dolara.

”Za sada je dobro. Pretpostavlja se da je to jedan od èinilaca koji utièu na smanjenje trgovinskog deficita. Za sada od toga imamo samo korist, a nikako štetu.“

Obièno, valuta koja gubi vrednost vrši inflacioni pritisak pošto uvozna roba košta više. Medjutim, u sluèaju SAD, veliki deo uvozne robe široke potrošnje dolazi iz Kine, koja nije dozvolila da se vrednost njene valute prema dolaru poveæa. Stoga su dobri izgledi da æe amerièka privreda i dalje beležiti malu inflaciju i niske kamatne stopu. Medjutim, Aleks Buzelin, trgovac valutama u vašingtonskoj firmi “Ruesch International” uoèava izvestan ekonomski rizik povezan sa daljim padom vrednosti dolara.

“Sve slabiji dolar postaæe problem za administraciju predsednika Buša, ako to poène da podriva amerièko tržiste hartija od vrednosti, ako poène da podstièe porast kamatnih stopa i poveæa pritisak za povišenje cena.”

Buzelin je rekao da strani investitori za sada još zadržavaju svoju imovinu u SAD i da nema znakova da nameravaju da je prodaju. Medjutim, on je naveo da ukoliko dodje do promene berzanskih aktivnosti u smislu daljeg oštrog pada vrednosti dolara, to bi moglo da izmakne kontroli. Ekonomista Stiv Ist kaže da su SAD sada u veoma dobroj poziciji, s obzirom na nizak nivo kamatnih stopa i inflacije, dok se tempo ekonomskog rasta kreæe od èetiri do pet odsto. On oèekuje da æe kamatne stope ostati niske.

“Inflacija diktira nivo matnih stopa. A pošto je inflacijae niska i oèekujem da æe se taj trend ili nastaviti ili èak donekle smanjiti. Ne oèekujem poveæanje inflacije na nivou potrošaæa, sve do 2005. godine. Složio bih se sa procenom da æe kamatne stope ostati istorijski niske još godinu ili godinu i po dana.”

Administracija predsednika Buša je saopštila da podržava snažan dolar, ali veruje da njegovu vrednost treba da odredi tržiste. Veæina trgovaca valutom smatra da je administracija zadovoljna padom vrednosti dolara.

XS
SM
MD
LG