Linkovi

SZO upozorava na posljedice epidemije ptièijeg gripa - 2004-01-27


Svjetska zdravstvena organizacija i agencija za poljoprivredu Ujedinjenih nacija upozoravaju da širenje ptièijeg gripa u Aziji predstavlja ozbiljnu prijetnju èovjeèanstvu. Lisa Šlajn iz Ženeve izuvještava kako Svjetska organizacija apeluje na meðunarodnu tehnièku i finansijsku pomoæ u borbi protiv širenje smrtonosnog virusa.

Svjetska zdravstvena organizacija, Organizacija UN za hranu i poljoprivredu i Svjetska organizacija za zaštitu zdravlja životinja okarakterisali su epidemiju kao ozbiljnu globalnu prijetnju ljudskom zdravlju i katastrofu po poljoprivredu. Zaustavljanje epidemije oznaèeno je kao najveæi izazov.

Direktori sve tri meðunarodnme agencije su objavili i da je vrijeme u kojem se mora eliminisati epidemija, izuzetno kratko, te da se – stoga – zaraza hitno mora staviti pod kontrolu ubijanjem izloženih i oboljelih životinja. Oni koji budu angažovani na eliminaciji inficirane živine, moraju biti propisno zaštiæeni i vakcinisani protiv obiènog gripa koji pogaða ljude, upozoravaju iz svjetske organizacije.

"Rijeè je o ozbiljnoj globalnoj pretnji po zdravlje ljudi. Nakon pojave SARS-a, nauèili smo da samo zajednièkim radom možemo da kontrolišemo globalne prijetnje po javno zdravlje", rekao je generalni direktor SZO Li Džong Vuk.

Samo dvije zemlje su, za sada, izvijestile o ljudskim žrtvama epidemije ptièijeg gripa; bolest je odnijela osam života u Vijetnamu i dva u Tajlandu, ali je najmanje šest država u regionu potvrdilo postojanje infekcije na svojoj teritoriji. Širom Azije, veæ su, preventive radi, uništeni milioni komada živine, a uvedene su i zabrane uvoza pileæeg mesa kako bi se obuzdala zaraza.

Portparol Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), Fadela Èaib, uputila je apel za pomoæ poljoprivrednicima u pogoðenim podruèjima, od kojih veæina na svojim farmama zaraðuje tek toliko da može da živi.

«Oèekujemo da æe države putem SZO zatražiti pomoæ za svoje farmere. Važno je i da se ljudima u pogoðenom poruèju pruži sva neophodna tehnièka pomoæ», kaže Fadela Èaib.

SZO procjenjuje da je epidemijom ptièijeg gripa pogoðeno devet zemalja, ali eksperti svjetske orhganizacije još nisu precizno objasnili kako je virus sa živine prenesen na èovjeka. Objavljano je, meðutim, da se dobro kuvanim pileæim mesom, èovjek ne može zaraziti. Za sada, veæina oboljelih su djeca, što se objašnjava slabijim razvojem imunog sistema. Još nije zabilježen nijedan sluèaj prenošenja virusa meðu ljudima, ali zdravstveni radnici upozoravaju da bi i to moglo da se desi ukoliko virus bude duže cirkulisao i bude mu omoguæeno da na neki naèin mutira.

Za razliku od SARS-a, za "ptièiji grip" postoje dijagnostièki testovi, a nauènici rade na proizvodnji vakcine protiv te bolesti. O tome æe biti rijeèi i na konferenciji na koju je SZO pozvala proizvoðaèe vakcina, istraživaèe i laboratorijske struènjake. SZO procjenjuje da æe biti potrebno najmanje 6 mjeseci da se proizvede efikasna vakcina.

U meðuvremenu, Kambodža je saopštila da su na teroitoriji te zemlje registrovana dva bolesnika za koje se sumnja da imaju ptièiji grip.

Neposredno nakon javnog upozorenja meðunarodnih agencija, Kineske vlasti su objavile da je na jugu zemlje uoèena pojava epidemije “izuzetno zaraznog oblika ptièijeg gripa”, u medicini poznatijeg kao oblik H5N1. Kineski zvaniènici kažu da je virus izazvao uginuæe jata pataka na jednoj farmi na jugu zemlje, u blizini granice sa Vijetnamom.

XS
SM
MD
LG