Linkovi

Turska najavljuje okon;anje 30-togodišnje podele Kipra - 2004-01-25


Diplomate koji uèestvuju na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švajcarskoj izrazili su uzdržani optimizam nakon što je Turska izrazila nameru da prekine 30-godišnju podelu Kipra. Kako iz Ženeve javlja dopisnik Glasa Amerike, Rodžer Vilkison -- kljuèno pitanje je da li æe dugogodišnji voða kiparskih Turaka, Rauf Denktaš pristati na novu politiku Ankare:

Preduzimajuæi krupan korak ka moguæem mirnom prevazilaženju podele Kipra, turski premijer Redžep Tajip Erdogan zatražio je od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, Kofija Anana da ponovo pokrene razgovore sa grèkom i turskom zajednicom na Kipru koji su propali u martu prošle godine.

Erdogan je pred novinarima u Davosu izjavio da je Turska spremna -- ukoliko kiparski Grci pristanu -- da omoguæe Kofiju Ananu da premosti bilo preostale razlike oko plana Ujedinjenih nacija za ponovno ujedinjenje Kipra. Pitanje je postalo naroèito hitno zbog uèlanjenja Kipra u Evropsku Uniju 1. maja ove godine.

Ukoliko stvari ostanu kao do sada, samo æe meðunarodno priznati deo pod upravom kiparskih Grka biti primljen u Uniju, odnosno biæe iskljuèen deo pod upravom kiparskih Turaka koji jedino priznaje Ankara. Erdogan je, inaèe, postigao istorijski dogovor sa turskim vojnim vrhom koji je skeptièan prema planu Ujedinjenih nacija.

Ukoliko se taj plan ipak ostvari deo kiparskih Turaka bi takoðe bio primljen u Evropsku Uniju. Sporazum oko Kipra poveæao bi izglede i same Turske, koja veæ 40 godina nastoji da se uèlani u taj ekskluzivni evropski klub. Mehmed Ali Biran, vodeæi turski komentator koji je pratio premijere Erdogana do Davosa, smatra da je rok koji istièe 1. maja podstakao turskog lidera da pristupi rešavanju pitanja Kipra:

“Turci su shvatili da vreme istièe, da treba nešto preduzeti. Vlada je stoga rešila da stvar uzme u svoje ruke i promeni politiku prema Kipri i na to privoli sve strane. Vlada je uverena da æe svi, vojska i predsednik usvojiti nov pristup. Erdogan je izjavio da se to mora rešiti do 1. maja”.

Prvobitna reakcija kiparskih Grka bila je skeptièna. Kiparski ministar inostranih poslova, (George Iacuvou) odbacio je potez kao taktièni manevar. Po njegovim reèima, Turska želi da izbegne optužbu da je odgovorna za zastoj u prevazilaženju podele Kipra.

Diplomate navode da Erdoganu sada predstoji da uveri lidera kiparskih Turaka, Raula Denktaša da podrži Ananov plan. Smatra se da su pregovori pod pokroviteljstvom UN-a prošlog marta propali zbog Denktašovog odbijanja plana. Diplomatski krugovi navode da ukoliko Denktaš ponovo odbije plan biæe dovedeni u pitanje predstojeæi razgovori o zapoèinjanju procesa pridruživanja same Turske Evropskoj Uniji.

XS
SM
MD
LG