Linkovi

Valter  Švimer: “Srbiji su oèajnièki potrebne reforme “ - 2004-01-22


“Ne želimo da demokratske snage u Srbiji budu u zastoju, ali vesti iz Beograda nisu optimistiène”, kaže Valter Švimer i dodaje:

“Kada èitam najnovije vesti iz Beograda da jedna stranka preti scenarijom “ili manjinska vlada ili prevremeni izbori”, a druga, pak, preti scenarijom “veæinska vlada ili izbori” -- ne mogu da verujem da je to ono što biraèi u Srbiji oèekuju od svojih politièara. Mislim da graðani Srbije oèekuju i zahtevaju da politièari zrelo i odgovorno meðusobnu saraðuju. I mada ne želim da se mešam u odreðivanju koja je formula najbolja za novu vladu, moram istaæi da je najvažnije da ta saradnja poèiva na dogovoru svih demokratskih snaga da æe nedvosmisleno podržati dalji reformski kurs. Izuzetno je važno da se nastavi put efikasnih reformi, jer Srbiji su oèajnièki potrebne reforme.”

Najvišu cenu zaostajanja na putu reformi plaæaju graðani Srbije, jer se time ugrožava privreda i njena dalja perspektiva, upozorava generalni sekretar Saveta Evope. Po Švimerovim reèima, razgovori koje je posle izbora vodio sa politièarima u Beogradu, nisu sasvim ohrabrujuæi:

“Dobijam kontradiktorne poruke, što me zabrinjava. Nadam se da æu, èim bude formirana vlada, moæi lièno da posetim Srbiju i Crnu Goru da bih razgovarao o pomoæi koju smo spremni da nastavimo da pružamo. Nažalost, datum posete još uvek ne mogu da utvrdim što takoðe stvara odreðene probleme. Posle toliko dugog perioda pod Miloševiæevim režimom, Srbija i Crna Gora prilièno zaostaju za drugima u regionu u uvoðenju korenitih reformi i uspostavljanju širokih evropskih standarda. No, Savet Evrope je ukazao poverenje Srbiji i Crnoj Gori primivši je u zajednicu evropskih demokratija. I dalje imamo poverenje, naroèito u graðane Srbije.”

Srbija nema alternativu nego da nastavi putem koji vodi integraciji u Evropu, smatra Švimer:

“Mislim da nemaju drugog izbora. Setite se samo neuspelih predsednièkih izbora. Biraèi su tada pokazali da žele politièare koji æe ih voditi ka Evropi i obezbediti im prosperitetnu perspektivu. Ljudi su jednostavno zamoreni politièkim svaðama koje ne vode nièemu i svakako ne unapreðuju situaciju u kojoj se zemlja nalazi. Zreo politièar koji svoju dužnosti vrši odgovorno neæe imati drugu alternativu do sprovoðenja reformske politike. Èvrsto sam uveren u to.”

Valter Švimer smatra da bi nestabilna i politièki fragmentirana Srbija bila teško breme za èitav Balkan:

“Nama je potrebna stabilna Jugoistoèna Evropa, što u svakom pogledu zavisi od stabilnosti Srbije i Crne Gore. Susedne zemlje su, lièno mi je poznato, veoma voljne da saraðuju sa stabilnom i demokratskom Srbijom. U njenom je interesu da se pridruži saradnnji zasnovanoj na uzajamnom poverenju i zajednièkom cilju svih zemalja u regionu da ostvare punu integraciju u Evropu. Nadam se da æe srpski politièari to primiti k znanju”.

Izrazivši nadu da æe ubrzo biti formirana nova vlada u Beogradu, Valter Švimer je takoðe rekao da æe jedno od glavnih merila njenog uspeha biti ispunjavanje obaveza koje je zanièni Beograd preuzeo prilikom stupanja u èlanstvo u Savet Evrope.

XS
SM
MD
LG