Linkovi

Demonstracije protiv nasilja i zloèina u Los Andjelesu - 2004-01-19


U sukobima izmedju pripadnika raznih zloèinaèkih bandi na ulicama Los Andjelesa svake godine gine na stotine mladih ljudi. Prema reèima organizatora marša Dauda Šerilsa, uèesnici æe protestovati protiv te epidemije nasilja u siromašnim gradskim èetvrtima.

”Cilj Marša sto hiljada muškaraca jeste da okupi na jednom mestu politièare, estradne zvezde, gradjanske aktiviste i predstavnike korporacija, kako bi se ukljuèili u proces zaustavljanja plime nasilja u siromašnim èetvrtima Los Andjelesa. Nadamo se da bismo to mogli da sprovedemo ne samo ovde veæ i u Èikagu, Njujorku i svim drugim veæim gradovima koji se bore sa istom tom pojavom.“

Daud Šerils je poèetkom devedesetih uèestvovao u sklapanju primirja izmedju dve losandjeleske kriminalne bande, posle èega je broj ubistava dramatièno opao, ali je krajem decenije ponovo porastao. On za to osudjuje kulturu ulice, koja se probila u tekstove popularnih pesama u kojima rep muzièari velièaju pripadništvo bandama, upotrebu droge i podstièu na nasilje. Jedan od uèesnika marša, glumac Lu Goset, koji je 1982. godine dobio Oskara za najbolju epizodnu ulogu u filmu ”Oficir i džentlmen,“ kaže da su crnaèkim mladiæima potrebne drugaèije liènosti na koje æe moæi da se ugledaju. Kada sam ja rastao, kaže Goset, heroji su nam bili filmski kauboji i avanturisti, veæinom belci:

”Ni jedan od njih nije izgledao kao ja. Ali iz nekog razloga ja sam prešao preko toga i postao drugi crnac u istoriji koji je dobio Oskara, prvi crnac koji je postao predsednik u mojoj školi, i tako dalje. Ali proseèni afroamerièki omladinac se okreæe supkulturi, jer smatra da ne pripada kulturi veæine. Zbog toga je supkultura sada jako snažna. Ipak, mi moramo da budemo jedna nacija, pod Bogom, uz oni èarobnu reè - nedeljiva.“

Lu Goset dodaje da je Martin Luter King podsticao nadu da bi crnaèka omladina mogla da postavi svoje ciljeve iznad primamljivosti ulice, i da sanja o dostizanju takvih ciljeva kao što su pravnici, senatori, pa èak i predsednici. On kaže da bi oni, isto kao Martin Luter King, mogli da podstaknu pozitivne promene. Organizatori marša priznaju da ne oèekuju sto hiljada uèesnika i da æe biti zadovoljni ako dodje samo deset hiljada. Ali dodaju da æe èak i manja manifestacija poslati snažno nadahnutu poruku.

XS
SM
MD
LG