Linkovi

Inicijativa za povratak goriva iz nauèno-istraživaèkih reaktora - 2004-01-15


Tim nuklearnih struènjaka iz SAD, Rusije i Medjunarodne agencije za atomsku energiju nedavno je organizovao pošiljku od 17 kilograma uranijuma iz glavnog grada Bugarske, Sofije, u Dmitrovgrad u Rusiji. Reè je o visoko obogaæenom uranijumu, koji bi u dovoljnoj kolièini mogao da bude upotrebljen za proizvodnju nuklearne bombe. To je treæi put da su SAD, Rusija i Medjunarodna agencija za atomsku energiju zajednièki delovale da bi uklonile visoko obogaæeni uranijum iz objekata sagradjenih u doba Sovjetskog saveza u nastojanju da taj materijal ne dospe u ruke terorista ili otpadnièkih država. Finansiran od strane SAD, program - Inicijativa za povratak goriva iz nauèno-istraživaèkih reaktora, u Rusiju se vraæa visoko obogaæeni uranijum. Taj materijal je Sovjetski savez svojevremeno slao za nauèno- istraživaèke reaktore u istoènoj Evropi. U Rusiji, uranijum æe biti pretvoren u formu koja se neæe moæi koristiti za izgradnju nuklearnog oružja. Nekoliko nuklearnih reaktora iz sovjetskog doba je sada zatvoreno i oronulo. Na nekim lokacijama nuklearno gorivo je uskladišteno pod sumnjivim bezbednosnim uslovima, što je izazvalo zabrinutost da bi moglo da bude ukradeno. Nauèno-istraživaèki reaktor, jaèine dva megavata, u Sofiji, izgradjen je krajem 1950-tih, a zatvoren 1989. godine. Medjutim, gorivo je i posle tog vremena ostalo u tom objektu. Bugarski funkcioneri su pozdravili uklanjanje visoko obogaæenog uranijuma i potpuno saradjivali u planiranju te operacije. Amerièki funkcioneri su intenzivirali takve zajednièke operacije sa Rusima. U avgustu 2002. godine, amerièki i jugoslovenski tim uklonili su 48 kilograma uranijuma koji se može koristiti za izgradnju nuklearnog oružja iz zatvorenog reaktora u Vinèi, u Jugoslaviji. U drugoj operaciji, iz jednog objekta u Rumuniji, septembra prošle godine, uklonjeno je 13 kilograma uranijuma. SAD su sastavile listu oko dvadeset reaktora u reaznim zemljama, koji koriste visoko obogaæeno nuklearno gorivo, od kojih se neki nalaze u starim i slabo obezbedjenim objektima. Amerièki funkcioneri se nadaju da æe odstraniti sav visoko obogaæeni uranijum koji potiæe iz sovjetske ere da bi bio vraæen u Rusiju do kraja 2005. godine. “Širenje nuklearnog materijala je svetski problem i zahteva globalno rešenje” rekao je amerièki sekretar za energetiku, Spencer Ejbrehem. “Ne možemo da dozvolimo teroristima i drugima sa lošim namerama da se domognu tog smrtonosnog materijala.”

XS
SM
MD
LG